Decembrski odjem distribucijskih podjetij občutno navzgor
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Decembrski odjem distribucijskih podjetij občutno navzgor

Zasluge za takšen skok odjema ob koncu leta gre pripisati predvsem distribucijskim podjetjem, ki so s prevzetimi 965,2 milijona kilovatnih ur rezultate iz decembra 2015 presegla za kar 4,4 odstotka. Drugače je tudi lanski december zaznamoval manjši odjem neposrednih odjemalcev, ki so skupno iz prenosnega omrežja prevzeli »le« 154,8 milijona kilovatnih ur oziroma za dobrih 8 odstotkov manj kot decembra leto prej. Manjši od primerljivega z letom prej pa je bil decembra tudi odjem naše edine črpalne elektrarne Avče, ki je s prevzetimi 28,3 milijona kilovatnih ur za rezultati iz leta 2015 zaostala za več kot 24 odstotkov.  

Na drugi strani so tudi december zaznamovali dobri proizvodni rezultati naših elektrarn, pri čemer so hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči uspele zagotoviti 248,1 milijona kilovatnih ur električne energije in s tem rezultate iz decembra 2015 presegle za kar 27,4 odstotka. S polno paro so delali tudi v termoelektrarni Šoštanj, ki je decembra v prenosno omrežje oddala 453,2 milijona kilovatnih ur oziroma za kar 36,7 odstotka več električne energije kot leto prej. Z standardno visoko proizvodnjo pa se lahko decembra pohvalijo tudi v krški nuklearki, ki je k pokrivanju slovenskih in hrvaških potreb po električni energiji prispevala 517,4 milijona kilovatnih ur in tako rezultate iz decembra leta 2015 presegla za 0,4 odstotka. Za dobro polovico ali natančneje kar 52,4 odstotka je svoje proizvodne rezultate v primerjavi z letom prej decembra lani izboljšala tudi ljubljanska termoelektrarna-toplarna, ki je v prenosno omrežje oddala 54,5 milijona kilovatnih ur električne energije.  

Skupen decembrski izkupiček je tako dosegel milijardo 272,8 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za 16,8 odstotka več kot leto prej in tudi za 7,5 odstotka nad prvotnimi bilančnimi pričakovanji. 

Previous Article Trgovanje BSP lani podiralo rekorde
Next Article ELES uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev
Print
1027