Doc. dr. Drago Papler prejel sindikalno priznanje
Miro Jakomin
/ Categories: Energetika

Doc. dr. Drago Papler prejel sindikalno priznanje

»Zaposleni ste srce in možgani podjetja in vaše ideje ustvarjajo prihodnost delovnih mest v podjetju«, je na priznanju zapisala predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka Bozovičar.

 

Doc. dr. Drago Papler je prvomajsko nagrado za »Dosežke, ki ženejo« prejel na tradicionalnem praznovanju delavskega praznika na Svetem Joštu nad Kranjem.  Diplome in nagrade so prejeli tudi Miloš Bevc iz Gorenjske gradbene družbe, Ivan Ratko iz Lip Bled in Darja Rijavec iz Mersteel SSC.

 

Udeležence so nagovorili predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka Bozovičar, župan mestne občine Kranj Boštjan Trilar in predsednik republike Borut Pahor. Izrazili so vrsto spodbudnih besed o pomenu ustvarjalnega dela v podjetjih, občini, pa tudi v širši družbi. Kot je dejal predsednik Borut Pahor, živimo v zahtevnem času, vendar ni razloga, da bi našim otrokom dajali občutek negotovosti. »Mladi morajo na svet gledati z upanjem in ne s strahom,« je med drugim poudaril v nagovoru.  

 

Moto doc. dr. Draga Paplerja: Delavska participacija!

 

Kot je zapisano v predstavitvi dosežkov dela, je doc. dr. Drago Papler v 35-letni poklicni poti deloval na treh področjih v skupini Elektro Gorenjska: v distribuciji (1980-2000), v prodaji električne energije (2001-2006) in v proizvodnji električne energije (od leta 2006 dalje).

 

»Podjetje so ljudje,« je zapisal v prvi knjigi o Elektru Gorenjska 1990-2000 in to vseskozi poudarja skozi delo, ustvarjalnost in odnose. V Elektru Gorenjska, kjer se je zaposlil leta 1980 kot elektrotehnik, je deloval 20 let na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij distribucijskega omrežja. Od ustanovitve Sindikata Elektro Gorenjska v okviru Sindikata distribucije Slovenije, povezanega v SGS, je deloval kot poverjenik za Elektro Kranj, sodeloval je v Svetu delavcev in mu predsedoval ter kot predstavnik zaposlenih sodeloval v Nadzornem svetu podjetja.

 

Delavska participacija je bila njegov moto pri koordinacijskem sodelovanju med več sindikati v podjetju in v svetu delavcev kot organom vseh zaposlenih. V njegovem mandatu predsednika Sveta delavcev Elektro Gorenjska (2003-2006) in predsednika Sveta delavcev Gorenjskih elektrarn (2010-2014) je bil med drugim podpisan Participacijski dogovor o sodelovanju med Svetom delavcev in upravo podjetja ter sprejeta nova sistemizacija delovnih mest ter razširjeno vsebinsko področno delovanje z večjo vključitvijo zaposlenih v pododbore.

 

Nenehno iskanje novih izzivov na delovnem področju

 

Doc. dr. Papler se je po odprtju trga z električno energijo ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja službe in pozneje organizacijske enote za investicije in razvoj v podjetju Gorenjske elektrarne, kjer mu je bil ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije.

 

Med drugim je vodil projekt prenove hidroelektrarne Lomščica, izgradnjo prvih sončnih elektrarn, vpeljal prodajo ekološkega energenta - lesnih peletov, vodil promocijske, osveščevalne in izobraževalne projekte ter organiziral Forum obnovljivih virov energije.

 

V podjetje je kot svetovalec za raziskave in razvoj ter predstavnik vodstva za kakovost vpeljal projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 leta 2014 in leta 2016 implementiral v sistem še standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo. Aktivno sodeluje v strokovnem združenju elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

 

Z vztrajnostjo od elektrotehnika do doktorja znanosti

 

Drago Papler je z vztrajnostjo prehodil študijsko pot od elektrotehnika do doktorja znanosti. Ima interdisciplinarna znanja, šest poklicev, po duši pa mu je blizu tudi publicistika. Z raziskavami deluje na področju znanosti, kot docent je vključen v pedagoško delo na področju ekonomije in energetike.

 

Posebno pozornost posveča zgodovini elektrifikacije in razvoju elektroenergetike, domoznanskim in kulturnim vsebinam. Zadnja monografija z naslovom Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991, ki je izšla januarja 2017, je tretja samostojna avtorjeva knjiga in dvajseta knjiga v soavtorstvu, ki zaokroža njegovo tematsko širino publicističnega, strokovnega in znanstvenega dela, je še zapisano v omenjeni predstavitvi.

Previous Article Letos poudarek na upravljanju z energijo
Next Article Izšla publikacija Energija, sevanje, življenje
Print
1338
Avtor fotografij:Iztok Štular
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.