Elektro Gorenjska leta 2017 še uspešnejši kot leto poprej
Anonym
/ Categories: Energetika

Elektro Gorenjska leta 2017 še uspešnejši kot leto poprej

Kot kaže, bo v družbi Elektro Gorenjska ocenjen dobiček za leto 2017 za približno 0,2 milijona evrov boljši kot je bil v letu 2016. Lani je na poslovanje najbolj vplival znaten porast distribucije električne energije ter povečane potrebe po konični moči zaradi večje uporabe toplotnih črpalk. Porast je vzporedna z rastjo gospodarstva. Tako je bilo leto 2017 zaznamovano z naraščajočim povpraševanjem po distribuciji in z njihovo lastno visoko investicijsko intenzivnostjo. V primerjavi z letom 2016 se je odjem povečal za 3,3%.

Lani po planu uresničili vse investicijske projekte

V Elektru Gorenjska so lani zaključili strateški projekt integracije tehničnih informacijskih sistemov (CIM), začeli z implementacijo novega geografskega informacijskega sistema, pridobili nov standard kakovosti ISO/IEC 27001:2013 - sistem vodenja varovanja informacij, zaključili razvojni projekt INCREASE ter začeli sodelovati v dveh razvojnih projektih TDX ASSIST in EASY RES. Po  besedah vodstva so uresničili vse investicijske projekte, ki bodo vplivali na razvoj Gorenjske.

Sicer pa so v letu 2017 distribucijska podjetja v okviru gospodarskega združenja GIZ DEE izvedla različne aktivnosti, s katerimi so javnosti opozarjala na pomen, ki ga imajo distribucijska podjetja v odnosu do končnega uporabnika. Posledično so opozarjala tudi na vlogo, ki bi jo ta podjetja morala imeti v energetskem zakonu in v Energetskem konceptu Slovenije (EKS), ki je za zdaj še v pripravi. Trenutno v njem ni uravnotežene obravnave celotne energetske verige in prav tako ne ustrezne obravnave distribucije.

 

Previous Article V iEnergiji tokrat o koristih za aktivne odjemalce
Next Article Januarja proizvodnja NEK za 1,52 odstotka večja od načrtovane
Print
1161