Energetika in okolje 17
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Energetika in okolje 17

Letošnja, že sedma po vrsti, konferenca Energetika in okolje, ki bo potekala 17. maja na Brdu pri Kranju, bo v celoti namenjena razpravam o vlogi obnovljivih virov pri zagotavljanju kakovostne oskrbe z električno energijo v prihodnosti, pri čemer so organizatorji tokrat poskrbeli tudi za predstavitev kar nekaj zanimivih primerov iz tujine. 

Tako se bodo udeleženci lahko med drugim seznanili z evropskimi prizadevanji za stanovanjske mikro-soproizvodne sisteme na gorivne celice ter ugotovitvami raziskave o družbeni sprejemljivosti vodika v prehodni fazi oziroma potekom in prvimi rezultati izvajanja projektov ENE.FIELD in HYACINTH, prisluhnili avstrijskim izkušnjam pri postavljanju novih poslovnih modelov na področju obnovljivih virov energije ter izgradnji sončnih elektrarn v lasti občanov ter spoznali škotske izkušnje pri umeščanju hidroelektrarn v prostor.

Za pokušino predstavljamo še nekaj povzetkov osrednjih konferenčnih predavateljev. Klasično obratovanje elektroenergetskega sistema se je začelo z vključevanjem obnovljivih virov električne energije, elektromobilnosti in hranilnikov električne energije spreminjati in postajati veliko bolj dinamično. Posledice tega se kažejo kot dodaten vpliv, ki vnaša v obratovanje, vodenje in načrtovanje ter planiranje sistema nove pogoje in negotovosti. Kako se teh izzivov loteva sistemski operater slovenskega elektroenergetskega omrežja, ki je med drugim izdelal tudi orodje za oceno trenutne proizvodnje sončnih elektrarn, bo predstavil Gregor Panjan iz Elesa.

Cilji EU pri proizvodnji »čiste« elektrike in tudi pri njeni učinkoviti porabi, ki so jih zavezane prevzemati vse članice, so zelo ambiciozni in načelno zastavljeni do leta 2030. Hkrati so cene večine »čistih« tehnologij proizvodnje elektrike še zmeraj tako visoke oziroma cene elektrike toliko nizke, da naložbe v tovrstno proizvodnjo elektrike za investitorje v povsem tržnem okolju zaradi nizkih prodajnih cen elektrike niso sprejemljive in tako tudi ne zanimive. Prav zato je tudi v prihodnje povsem realno pričakovati, da se bodo tovrstne naložbe še zmeraj lahko financirale z državnimi pomočmi, kar pa je v EU dopustno le izjemoma. Kakšne novosti prinašajo spremembe podporne sheme v Sloveniji bo opisala mag. Alenka Domjan iz Agencije za energijo, ki naj bi v kratkem objavila izide prvega javnega poziva investitorjem za vstop v novo podporno shemo.

Obnovljivi viri energije so postali ključni dejavnik pri zmanjševanju emisij TGP in prilagajanju klimatskim spremembam. Ker naj bi vse države pripravile svoje predloge za zmanjšanje emisij TGP do konce tega leta in ker je Slovenija tik pred sprejemom Energetskega koncepta je logično, da se bosta oba dokumenta prekrivala in vodila k končnemu cilju zmanjšanju emisij do leta 2030 za 40 in do leta 2050 za 80 odstotkov glede na leto 1990. Možne poti za doseganje omenjenih ciljev v Sloveniji na osnovi znanih tehnologij in stroškov zanje bo osvetlil dr. Peter Novak iz Energotecha.

Silvester Jeršič iz HESS pa bo podrobneje predstavil potek največjega projekta oziroma investicije v obnovljive vire električne energije v Sloveniji, ki poteka na Spodnji Savi, in sicer  projekt izgradnje petih hidroelektrarn inštalirane moči 185 MW in srednje letne proizvodnje 692 GWh, kar predstavlja 21 odstotkov povečanje inštalirane moči in proizvodnje slovenskih hidroelektrarn ter pokrije približno 5 odstotkov potrošnje električne energije v Sloveniji. 

Zanimivo bo prisluhniti tudi novostim in izzivom, ki se na področju obnovljivih virov obetajo v Sloveniji in jih bo predstavil mag. Klemen Potisek iz Ministrstva za infrastrukturo. Razpravljalci pa se seveda tudi tokrat ne bodo mogli izogniti komentarjem glede napovedanih ukrepov na področju OVE iz zimskega svežnja EU. Pestro razpravo  je pričakovati tudi na osrednji okrogli mizi s pomenljivim naslovom Drzne izbire za jutri. Več informacij o konferenci, ki jo nikakor ne kaže zamuditi, dobite na spletnem mestu Prosperie. Vabljeni! 

Previous Article Izšla publikacija Energija, sevanje, življenje
Next Article Meja tisoče dražbe emisijskih kuponov presežena
Print
1009