Energetski sektor lani posloval zelo dobro
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Energetski sektor lani posloval zelo dobro

Upravni odbor Energetske zbornice se je na včerajšnji seji seznanil z analizo razmer v energetiki v letu 2019 in napovedmi za letos. Analiza dogajanj v minulem letu je pokazala, da je stanje v slovenski energetiki zelo dobro, številni kazalci (EBITDA, dodana vrednost v panogi in dodana vrednost na zaposlenega, donosnost kapitala, število zaposlenih) pa so lani bili boljši kot leto prej. V dejavnosti energetike je bilo lani ustvarjene 789,1 milijona evrov EBITDA, kar pomeni novo najvišjo vrednost (64 milijonov evrov oziroma 8,8 odstotkov več kot leta 2018), na kar je vplivala višja dodana vrednost (89 milijonov evrov oziroma 7,4 odstotka več kot leto prej) in zmernejša rast stroškov dela (4,3 odstotka). Spodbudni so tudi drugi kazalci, saj je bil poslovni izid v letu 2019 glede na leto prej višji za 44 milijonov evrov oziroma 13,8 odstotka, finančni izid se je izboljšal za 20 milijonov evrov (43-odstotna rast), neto dobiček pa je znašal je 276,2 milijona evrov, kar je bilo za 55,4 milijona evrov oziroma dobrih 25 odstotkov več kot leta 2018. Povečala se je tudi donosnost kapitala, in sicer iz 3,5 odstotka v letu 2018 na 4,3 odstotka. Visoka ostaja tudi likvidnost energetskega sektorja, relativna zadolženost pa se je lani znižala na najnižjo vrednost po letu 2012. Na drugi strani se je lani za 114 milijonov evrov zvišal tudi delež investicij v opredmetena osnovna sredstva in dosegel 4,6-odstotni delež  prodaje, kar je bilo za odstotno točko več kot leto prej. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v energetiki je lani znašala 2.576 evrov in je bila na medletni ravni višja za 3,6 odstotka.

Predsednik Energetske zbornice Slovenije Marjan Eberlinc je ob obravnavi teh spodbudnih podatkov poudaril, da smo z doseženim v lanskem letu lahko zadovoljni, saj več kot 600 milijonov evrov investicij pomeni, da podjetja pridobljena sredstva v večji meri namenjajo za razvoj, kar je ključnega pomena tudi za naprej. »Epidemija koronavirusa je prizadela ves svet, Slovenija ni nobena izjema. Lahko pa smo zadovoljni, da sektor dobro deluje tudi v času epidemije. Slovenska energetika je tudi v času krize potrdila, da je zanesljiva, odgovorna, dejavna, obratuje brez resnih motenj, ob tem pa postaja tudi vse bolj zelena. Največje slovenske energetske družbe imajo namreč že za vsaj 2,5 milijarde evrov pripravljenih oziroma načrtovanih projektov na področjih, kot so krepitev zelene EU, nove tehnologije, nova delovna mesta, digitalna transformacija, pilotni projekti, novi poslovni modeli in krožno gospodarstvo,« je sklenil Marjan Eberlinc.

Previous Article Do podnebne nevtralnosti tudi s pomočjo energije iz obnovljivih virov na morju
Next Article Med-TSO zagnal platformo z energetskimi statističnimi podatki
Print
849