Do podnebne nevtralnosti tudi s pomočjo energije iz obnovljivih virov na morju
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Do podnebne nevtralnosti tudi s pomočjo energije iz obnovljivih virov na morju

V njej predlaga povečanje zmogljivosti evropskih vetrnih elektrarn na morju s sedanjih 12 GW na najmanj 60 GW do leta 2030 in na 300 GW do leta 2050. Do leta 2050 bi sledila dopolnitev s še 40 GW iz izkoriščanja oceanske energije in uporabe drugih nastajajočih tehnologij, kot so plavajoče vetrne in sončne elektrarne.

Ta ambiciozna rast bo izhajala iz velikih možnosti v morskih bazenih povsod po Evropi in vodilnega položaja podjetij EU v tem sektorju v svetovnem merilu. Ustvarjala bo nove priložnosti za industrijo in zelena delovna mesta povsod na celini ter krepila vodilno vlogo EU v svetovnem merilu na področju tehnologij energije iz obnovljivih virov na morju. Zagotavljala bo tudi varstvo okolja, biotske raznovrstnosti in ribolova.

Za dosego predlaganih ciljev bo po ocenah komisije do leta 2050 potrebnih skoraj 800 milijard evrov naložb. Komisija bo za pomoč pri ustvarjanju in sproščanju teh naložb zagotovila jasen podporni pravni okvir, pomagala pritegniti vsa ustrezna finančna sredstva za podporo razvoju sektorja ter zagotovila okrepljeno dobavno verigo.

Za izkoriščanje zmogljivosti energije na morju v večjem obsegu bo komisija spodbujala čezmejno sodelovanje med državami članicami pri dolgoročnem načrtovanju in razvoju. Za to bo treba cilje razvoja izkoriščanja energije iz obnovljivih virov na morju vključiti v nacionalne pomorske prostorske načrte, ki jih morajo obalne države predložiti komisiji do marca 2021.

Izkoriščanje energije iz obnovljivih virov na morju je trg, ki v svetovnem merilu, zlasti v Aziji in ZDA, hitro raste in industriji EU nudi priložnosti povsod po svetu. Komisija bo s svojo diplomacijo evropskega zelenega dogovora, trgovinsko politiko in energetskimi dialogi EU s partnerskimi državami podpirala uvajanje teh tehnologij v svetovnem merilu.

Da bi analizirala in spremljala okoljske, družbene in gospodarske vplive izkoriščanja energije iz obnovljivih virov na morju na morsko okolje in gospodarske dejavnosti, ki so odvisne od njega, se bo komisija redno posvetovala s skupnostjo strokovnjakov javnih organov, deležnikov in znanstvenikov. Zato je sprejela tudi nov dokument s smernicami o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU.

Izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je ob predstavitvi povedal, da ta strategija kaže, kako nujno je okrepiti naložbe v obnovljive vire energije na morju in kakšne možnosti imamo za to. EU ima velike morske bazene, njena industrija pa je vodilna na svetu, zato se je sposobna soočiti s tem izzivom. Energija iz obnovljivih virov na morju je že zdaj prava evropska zgodba o uspehu, zato bo to še toliko večja priložnost za čisto energijo, kakovostna delovna mesta, trajnostno gospodarsko rast in mednarodno konkurenčnost.

Komisarka za energijo Kadri Simson je dejala, da je Evropa vodilna na svetu na področju energije iz obnovljivih virov na morju in lahko postane gonilo za njen razvoj v svetovnem merilu. Zato se moramo potruditi, da bomo izkoristili vse možnosti vetrne energije na morju in dosegli napredek pri drugih tehnologijah, kot so energija valov, energija plimovanja in plavajoče sončne elektrarne. Ta strategija daje jasno usmeritev in trden okvir, ki sta ključnega pomena za javne organe, vlagatelje in razvijalce v tem sektorju. Pospešiti moramo domačo proizvodnjo v EU, da bomo dosegli svoje podnebne cilje, zadostili vse večjemu povpraševanju po električni energiji in podprli gospodarstvo med okrevanjem po krizi zaradi koronavirusa.

Previous Article V Svetu energije nov eksponat e-mobilnosti
Next Article Energetski sektor lani posloval zelo dobro
Print
364
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.