Ženske v energetiki 24
Ženske v energetiki 24

Strokovno srečanje Ženske v energetiki, ki bo letos že tretje po vrsti, je namenjeno vključevanju čim širšega kroga deležnikov oziroma vseh, ki želijo prispevati k iskanju rešitev za čim učinkovitejši zeleni prehod in odgovorov na zahtevne aktualne energetske izzive.

Preberi
Energetika in regulativa 24
Energetika in regulativa 24

V Ljubljani danes poteka že 11. konferenca o novostih na energetskem regulatornem področju, pri čemer je osrednja pozornost namenjena novemu načinu obračunavanja omrežnine, ki stopi v veljavo z julijem letos.

Preberi
EU na poti podnebne nevtralnosti
EU na poti podnebne nevtralnosti

Sprememba pri trgovanju z emisijami, podpora najranljivejšim pri zelenem prehodu, mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah – Evropska komisija je sprejela vrsto predpisov o podnebni politiki, ki so ključni za doseganje cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. 

Preberi
Posvet Ženske v energetiki '23 tik pred vrati
Posvet Ženske v energetiki '23 tik pred vrati

Za letošnje srečanje napovedanih vrsta uglednih gostov, med drugim predsednica države Nataša Pirc Musar in minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Med osrednjimi temami pa bodo sodobno podnebno in družbeno odgovorno voditeljstvo, vodik in opolnomočenje odjemalcev.

Preberi
Angela Merkel v »podnebnem ogledalu«
Angela Merkel v »podnebnem ogledalu«

Delo Angele Merkel vsekakor pritegne pozornost, saj je z njim in s svojimi potezami v štirih mandatih zaznamovala nemško, evropsko pa tudi svetovno politiko, gospodarstvo, tudi energetiko. Vredno je njeno delo pregledati, predvsem področje podnebne politike in tudi energetike, čeprav bo nujna večja časovna oddaljenost, da bosta pogled v njen čas in analiza njenih dejan objektivna.

Preberi