HESS bo začasno znižal gladino akumulacijskega bazena
Vladimir Habjan
/ Categories: Energetika

HESS bo začasno znižal gladino akumulacijskega bazena

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi bo med 12. in predvidoma 19. majem v sklopu izvajanja garancijskih meritev na HE Brežice izvedla znižanje in ponoven dvig gladine akumulacijskega bazena HE Brežice s kote 153 m na koto 149,50 m, kar pomeni znižanje za 3,5 metra. Predvidena dinamika nižanja in dviga vodne gladine je do 100 cm na dan. V navedenem obdobju bodo možna nihanja pretokov reke Save na HE Brežice, posledično tudi dolvodno od HE Brežice. Začetek ponovnega dviga gladine je predviden za sredo, 16. maja, in se bo zaključil s soboto, 19. maja. Vse občane in druge deležnike opozarjajo, naj bodo zaradi znižane gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanja nivoja in pretoka reke Save ter ponovnega dviga gladine v navedenem obdobju pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke Save še posebej previdni in pozorni.

Previous Article Veliko zanimanje za subvencije e-vozil na Hrvaškem
Next Article Sprejete dopolnitve uredbe o samooskrbi iz obnovljivih virov energije
Print
822