Sprejete dopolnitve uredbe o samooskrbi iz obnovljivih virov energije
povzeto po sporočilu za javnost
/ Categories: Energetika

Sprejete dopolnitve uredbe o samooskrbi iz obnovljivih virov energije

Vlada je na današnji seji izdala spremembe in dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Namen predlaganih sprememb uredbe je, da bo ukrep samooskrbe z električno energijo iz OVE, ki se je začel izvajati januarja 2016 in je namenjen za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji z lastno proizvodnjo te energije iz OVE, še dostopnejši odjemalcem in da bo prispeval k izpolnitvi cilja Slovenije – doseči 25-odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije do konca leta 2020. V letu 2016 je bil ta delež 21,3-odstoten in je za 0,5 odstotka zaostajal za predvidenim načrtom. 
Zato se s spremembami uredbe odpravlja omejitev moči naprave in se jo nadomesti z omejitvijo trenutne moči, ki je preko merilnega mesta lahko oddana v omrežje. Za samo omrežje tako ne bo sprememb, saj omejitev 11 kVA ostaja, porabnik, ki ima lastne potrebe po električni energiji večje, kot jo lahko proizvede naprava nazivne moči 11 kVA, pa bo lahko namestil napravo večje moči. 
Odpravlja se tudi letna omejitev priključene moči, saj bo glede na trenutno dosežen delež OVE v 2016 in težave pri umeščanju v prostor tako hidro kot vetrnih elektrarn, težko doseči 25-odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije do konca 2020. Namestitev naprave, ki izkorišča energijo sonca na streho obstoječega objekta z namenom lastne oskrbe, se uvršča med vzdrževalna dela na objektu in ne povzroča posega v okolje. Dodatno se razširja nabor tehnologij, na katere se nanaša uredba, in sicer poleg tehnologij, ki spreminjajo energijo sonca, vetra ali vode v električno energijo, se bo možno samooskrbovati tudi z napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki uporablja OVE.
Poleg tega se uvaja tudi možnost namestitve naprave za samooskrbo s strani tretje osebe, ki ni lastnik merilnega mesta, ob pogoju, da se električna energija pridobljena z napravo porabi na objektu, na katerem je nameščena.
Ukrep samooskrbe z električno energijo iz OVE, ki se je začel izvajati 2016, je bil sicer dobro sprejet med gospodinjstvi. V 2016 je bilo tako za 1,09 MVA moči priključenih naprav, v 2017 že za 6,47 in za 10,52 MVA moči vlog za izdajo soglasja za priklop. Da je samooskrba posameznika prava smer pri spreminjanju zasnove elektroenergetskega sistema nakazujejo tudi predlogi aktov na ravni EU iz  Zimskega paketa, ki dajejo velik poudarek na aktivnega odjemalca. Ta bo z lastno proizvodnjo električne energije pripomogel k znižanju svojih stroškov za nakup energije in pomagal pri vzdrževanju stabilnosti celotnega elektroenergetskega omrežja. K hitrejšemu uvajanju in razpoznavnosti ukrepa so pripomogli tudi trgovci električne energije, ki s svojimi projekti/storitvami spodbujajo ukrep, saj omogočajo ugodna posojila za postavitev naprav za samooskrbo ter tudi izvedejo inštalacijo naprave za samooskrbo na ključ. Prav tako je od 2017 mogoče pridobiti enkratno nepovratno subvencijo pri Eko skladu za delno kritje stroškov nakupa naprave za samooskrbo. (bj)
Previous Article HESS bo začasno znižal gladino akumulacijskega bazena
Next Article Podjetja prevzemajo ključno vlogo spodbujevalca inovacij
Print
1350