Imenovan še tretji član poslovodstva HSE
Brane Janjič
/ Categories: Hidro energija

Imenovan še tretji član poslovodstva HSE

Tričlansko poslovodstvo družbe določa novi Akt o ustanovitvi HSE, ki ga je 28. marca letos sprejel Slovenski državni holding. Po novem aktu ima družba HSE enega generalnega in dva poslovna direktorja. Mag. Stojanu Nikoliću, ki je mandat generalnega direktorja nastopil 25. marca  in dr. Viktorju Vračarju, ki je poslovni direktor HSE od 1. maja, se bo drugi poslovni direktor pridružil 15. julija,  ko nastopi štiriletni mandat. Mag. Mirko Marinčič je bil nazadnje zaposlen na Energetiki Ljubljana kot svetovalec za področje učinkovite rabe energije. Sodeloval je pri oblikovanju in izvajanju programov za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Ima bogate izkušnje na področju energetike v Sloveniji, saj je deloval na področju distribucije električne energije (med drugim je bil predsednik uprave Elektra Ljubljana), zemeljskega plina, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vodil in oblikoval je storitve za področje učinkovite rabe energije in izvajal ukrepe, ki pri odjemalcih zmanjšujejo porabo energije. Diplomiral je na Fakulteti za Elektrotehniko z nalogo Tehnični vidiki uporabe izoliranih vodnikov na srednjenapetostnih nadzemnih vodih, magistriral pa na Fakulteti za organizacijske vede z nalogo Model trga električne energije. 
Verjamemo, da bo mag. Mirko Marinčič z znanjem in vodstvenimi izkušnjami, ki jih je pridobil v družbah slovenske energetike, pripomogel k doseganju skupnih ciljev družbe in skupine HSE«, je po seji povedal prvi nadzornik HSE Tomaž Besek.
Previous Article Potencial vetrne energije v EU in Sloveniji
Next Article Prihodnost vetrne energije v Sloveniji
Print
842