Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. V roku je prispelo 89 prijav, izbranih pa je bilo 83 projektov skupne nazive električne moči 102,6 MW. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila deset milijonov evrov, za izbrane projekte pa je bilo administrativno razdeljenih 8,5 milijona evrov. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa vetrne elektrarne.

Že osmi javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila decembra lani. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na OVE in iz SPTE, za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila deset milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je v roku do 10. februarja prispelo 89 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 107,3 MW. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izbranih 83 projektov skupne nazivne električne moči 102,6 MW. Od tega 74 naprav iz OVE skupne nazivne moči 96,9 MW in devet naprav SPTE na fosilno gorivo skupne nazivne moči 5,7 MW. Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 milijona evrov sredstev.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa bodo morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Previous Article Upravni odbor Energetske zbornice o izstopu iz premoga
Next Article V Premogovniku Velenje uspešno zagnali jamsko črpalno postajo III
Print
337
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.