Nadaljujejo z obnovitvenimi deli na vročevodnem omrežju
povzeto po sporočilu za javnost
/ Categories: Energetika

Nadaljujejo z obnovitvenimi deli na vročevodnem omrežju

Omenjena dela potekajo na odseku med nadvozom Celovške ceste nad severno obvoznico in Cesto Ljubljanske brigade do nivoja Mercator centra v Šiški.  

Kot sporoča Energetika Ljubljana, bodo dela trajala predvidoma do začetka oktobra 2016. Na posameznih odsekih bo izvedena delna ali popolna zapora cest, o čemer bodo lastniki stavb predhodno obveščeni s strani nadzorne službe Energetike Ljubljana, ki skrbi za nadzor pri obnovi omrežja.  

Podroben seznam ulic s hišnimi številkami stavb, katerim bo v času izvajanja obnove prekinjena oskrba s toploto, bo objavljen na spletni strani družbe, na zavihku »Dela na omrežju«.  

Reševanje problematike dreves na trasi vročevoda  

Pri sistemskih obnovah vročevodnega omrežja in pri intervencijskih posegih se Energetika Ljubljana srečuje tudi s problematiko dreves in grmovnic, ki so bila v preteklosti zasajena neposredno na traso vročevoda. Takšna zasaditev je namreč v nasprotju z zakonodajo in tehničnimi normativi.  

Za odkop vročevodne kinete, odkrivanje kinete in sanacijo vročevoda je zato potrebno v vplivnem območju izkopa predhodno odstraniti drevje in grmovnice, ki rastejo neposredno na njej ali pa v taki bližini, da zaradi izkopa predstavljajo nevarnost za izvajalce del in ostale ljudi, ki se zadržujejo na območju del oz. v njegovi neposredni bližini.  

Več kot 1600 km cevi vročevodnega in plinovodnega omrežja  

Ljubljana ima dva infrastrukturna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer vročevodno in plinovodno omrežje, ki v skupni izmeri obsegata več kot 1600 kilometrov cevi, ki se razprostirajo pod tlemi Ljubljane in nekaterih primestnih občin, je med drugim povedal Srečko Trunkelj, namestnik direktorja v Energetiki Ljubljana.

Daljinsko ogrevanje bo konec tega leta obeležilo 55 let delovanja, oskrba s plinom 155 let. Oba sistema skozi vsa leta pomembno prispevata k izboljšanju kakovosti zraka v Mestni občini Ljubljana.  

Od več tedenskih zaustavitev do zgolj nekaj dnevnih  

Za zanesljivo dobavo toplote in zemeljskega plina in za razvoj obeh omrežij je odgovorna Energetika Ljubljana, ki v ta namen od leta 2000 izvaja tudi sistematične obnove omrežja, predvsem vročevoda. Ker so obnove vročevoda povezane tudi z zaustavitvijo obratovanja in prekinitvijo dobave toplote, te potekajo v času izven ogrevalne sezone.  

Še v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so vsa dela na vročevodnem omrežju potekala s popolno prekinitvijo obratovanja omrežja in dobave toplote za vse uporabnike, in sicer v obdobju treh tednov. Danes prekinitve dobave toplote uporabnikom na ožjem ali širšem območju obnove trajajo le od dva do tri dni. (mj) 

Več o tem na www.energetika-lj.si  

Previous Article Nov korak k združitvi GEN-I in Elektro Energije
Next Article Predstavljeni dodatni ukrepi za prehod v nizkoogljično gospodarstvo
Print
868
Avtor fotografij:arhiv Energetike Ljubljana
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.