Nov korak k združitvi GEN-I in Elektro Energije
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Nov korak k združitvi GEN-I in Elektro Energije

V stari elektrarni v Ljubljani bo 25. julija potekala 21. redna seja skupščine Elektro Ljubljana, na kateri bodo odločali o menjavi poslovnih deležev med GEN-I in Elektro Ljubljana. Gre za odsvojitev 100-odstotnega poslovnega deleža Elektra Ljubljana v hčerinski družbi Elektro energija, pri čemer bo Elektro Ljubljana v zameno dobila ustrezen lastniški delež v novonastali družbi GEN EL.

Kot je znano, se o združitvi GEN – I ( ta je lastniško tesno povezna z GEN EL) in Elektro energije govori že dlje časa. Agencije za varstvo konkurence je že oktobra lani izdala pozitivno odločbo o skladnosti združitve družb GEN-I in Elektro energija. Ob tem je bilo sicer postavljenih vrsta zavez, med njimi omejitev dviga cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce za naslednjih pet let, od tega najmanj tri leta brezpogojno. Nadalje, bila je podana tudi zahteva za vzpostavitev kontinuiranega evidentiranja izbranih tržnih indikatorjev poslovanja z namenom zagotoviti Agenciji za varstvo konkurence možnost sprotnega spremljanja razmer na maloprodajnem trgu ter cenovne politike združenega podjetja v obdobju naslednjih petih let od izdaje odločbe.

Družbi GEN-I in Elektro energija sta namreč že danes največja dobavitelja električne energije na maloprodajnem trgu, združena pa bosta dosegla približno 41-odstotni tržni delež, s skupno prodajo 5 TWh električne energije na letni ravni. Podjetji bosta tako skupno oskrbovali več kot 350 tisoč slovenskih odjemalcev električne energije.

Ti naj bi z združitvijo pridobili višjo kakovost storitev in bolj konkurenčne pogoje, bili deležni dodatnih cenovnih ugodnosti na področju električne energije in imeli širšo ponudbo glede dobave zemeljskega plina. Združeni podjetji pa naj bi dobili možnost aktiviranja potenciala za nadaljnjo rast, še posebej na mednarodnih trgih, in znižali stroške poslovanja. Z oblikovanjem skupne ekipe strokovnjakov pa bodo lahko pospešili tudi razvoj inovativnih produktov za velike poslovne odjemalce v širši regiji.

Previous Article Elektro Gorenjska lani za investicije 18,3 milijona evrov
Next Article Nadaljujejo z obnovitvenimi deli na vročevodnem omrežju
Print
1240