Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Nižje spodbude za nakup električnih vozil

Eko sklad objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za vsak javni poziv je razpisanih za 2,5 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud. Tokratni razpis prinaša tudi nekaj novosti, in sicer bodo vlagatelji vlogo za pridobitev spodbude lahko oddali šele po nakupu in registraciji vozila, znižana pa sta tudi višina in delež spodbude za električna vozila. Prav tako je po novem omejena zgornja vrednost vozila, ki j lahko sofinancirano iz sredstev Eko sklada. Poglavitni razlog za navedene spremembe je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število električnih vozil vsako leto praktično podvoji, na drugi strani pa se cene električnih vozil znižujejo.
Po novem je višina spodbude na obeh javnih pozivih omejena na največ 20 odstotkov vrednosti vozila in znaša do 4.500 evrov za vozila kategorije M1, 3.500 evrov za vozila kategorije N1,1.500 evrov za vozila kategorije L7e,1.000 evrov za vozila kategorije L6e, 750 evrov za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e, 500 evrov za vozila kategorije L2e in 300 evrov za vozila kategorije L1e-B.
Kot rečeno, je po novem omejena tudi najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 evrov vključno z DDV, morebitnimi popusti in najemom baterije za vozilo.

Novost za pravne osebe pa je, da se bodo spodbude vlagateljem dodeljevale po pravilu »de minimis« pomoči in ne več po pravilih državne pomoči, kar bo poenostavilo obravnavo vlog, saj se bodo sredstva dodeljevala za že izvedene naložbe. Prav tako ne bo več ugotavljanja upravičenih stroškov, ki so predstavljali razliko med ceno električnega in primerljivega fosilnega vozila, in tudi ne glede na velikost ali lokacijo podjetja, kot je bilo to v prejšnjem javnem pozivu.

Za oba javna poziva velja, da so vlagatelji poleg nepovratne finančne spodbude za nakup novega vozila upravičeni pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb.
Previous Article Svet EU potrdil cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030
Next Article Pri EZS ustanovljena Skupina za energetski prehod
Print
770
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.