Objavljen posvetovalni dokument o Elektromobilnosti
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Objavljen posvetovalni dokument o Elektromobilnosti

Zagotavljanje pogojev za prehod v nizkoogljično družbo v energetskem sektorju se uresničuje tudi v okviru tretjega svežnja evropskih direktiv, ki promovira ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in aktivnejšo vlogo odjemalcev na trgu, ki se bo v prihodnosti odrazila tudi na področju tako imenovane elektromobilnosti. Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v vmesni fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Vendar pa je treba za uspešno vpeljavo premostiti tudi netehnološke ovire, to je pripraviti in uvesti ustrezne regulatorne spremembe. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je agencija zato pripravila posvetovalni dokument Elektromobilnost, v katerem skuša obravnavati elektromobilnost v širšem kontekstu, upoštevajoč različne interese posameznih udeležencev trga in reguliranih podjetij za opravljanje dejavnosti na področju elektromobilnosti. Dokument je osredotočen na odnose med uporabniki električnih vozil, dobavitelji energije, sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja ter ponudniki infrastrukture za polnjenje električnih vozil in obravnava možne različice ureditve te dejavnosti. Ker v Agenciji želijo spodbuditi čim večji odziv vseh bodočih izvajalcev in uporabnikov na področju elektromobilnosti, vse zainteresirane ustanove in posameznike vabijo k sodelovanju pri oblikovanju skupnih stališč. Rok za oddajo odgovorov, ki jih zbirajo na naslovu posvetovanje@agen-rs.si, je vključno 13. januar 2013. Več informacij lahko dobite na spletnih straneh Agencije. (bj)
Previous Article Razmere na distribucijskem omrežju se postopoma normalizirajo
Next Article Fotovoltaiki nezadovoljni s predlaganimi spremembami energetskega zakona
Print
2124