Odjem električne energije še vedno daleč pod običajnimi ravnmi
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Odjem električne energije še vedno daleč pod običajnimi ravnmi

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se sicer odjem električne energije v EU po izrazitem aprilskem padcu kot posledice uvajanja protikriznih ukrepov in zapiranja gospodarstva ter drugih dejavnosti postopoma zvišuje, je pa še vedno opazen precejšen padec v državah, kjer turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost. Tako je bil junijski odjem električne energije v Grčiji, Španiji, Hrvaški, na Cipru, Poljskem in Sloveniji še vedno za več kot deset odstotkov manjši od primerljivega najnižjega v zadnjih nekaj letih., v sedmih državah članicah – Na Danskem, v Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, Avstriji, na Portugalskem in Finskem je bil nižji za pet do deset odstotkov. V osmih članicah – Belgiji, Bolgariji, na Češkem, v Franciji, Na Madžarskem, na Nizozemskem, v Romuniji in na Slovaškem je bil odjem manjši do pet odstotkov. V Litvi in Latviji so zabeležili približno enak odjem kot je bil junijski najnižji, štiri države – Estonija, Irska, Malta in Švedska, pa se lahko pohvalijo celo z večjim junijskim odjemom od najnižjega zabeleženega v zadnjih petih letih.
Podatki Eurostatata še kažejo, da se je odjem električne energije na ravni EU po uvedbi protikoronskih ukrepov v marcu, ko je bil manjši za 4,3 odstotka,  najbolj zmanjšal po zaostritvi ukrepov v aprilu, in sicer za 11,8 odstotka, maja je bil manjši za 10,5 odstotka in junija za omenjenih 7,6 odstotka.
Previous Article Jedrska energija za novo Evropo 2020
Next Article Izpostavili pozitivne izkušnje NEK
Print
833