Pogajanja HSE, TEŠ in SDE se nadaljujejo
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Pogajanja HSE, TEŠ in SDE se nadaljujejo

Pogajalski skupini Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in SDE sta včeraj nadaljevali pogajanja v zvezi z racionalizacijo in optimizacijo poslovanja v Termoelektrarni Šoštanj, danes pa so bili rezultati pogajanj predstavljeni tudi zaposlenim v Termoelektrarni Šoštanj. Sprejeti so bili nekateri ključni sklepi, ki bodo vplivali na prihodnje postopke racionalizacije in optimizacije v TEŠ.

Dejstvo je, da se postopki racionalizacije in optimizacije poslovanja v Termoelektrarni Šoštanj, vključno s programom presežnih delavcev, nadaljujejo, s čimer se strinjata tudi pogajalski strani. Poslovodstvo TEŠ si bo pri tem, kot je bilo že večkrat poudarjeno, ves čas prizadevalo, da nihče od zaposlenih v TEŠ ne bi ostal brez službe in da bo konec leta v TEŠ 339 zaposlenih. Poleg tega so predstavniki pogajalske skupine HSE in poslovodstvo TEŠ dali zavezo, da bodo po zaključenem programu presežnih delavcev pristopili k oblikovanju nove plačne politike, ki bo urejala plače v tarifnih in plačnih razredih na način, ki bo skladen s poslovnimi načrti družbe TEŠ do leta 2018.

Pogajalski skupini sta tudi obsodili dejanja, ki so 22. maja letos povzročila izpad četrtega in šestega bloka TEŠ, in pričakujeta, da bodo pristojni organi dejanje raziskali in ustrezno ukrepali. Pogajanja, ki potekajo v konstruktivnem duhu in so usmerjena v iskanje dogovora oziroma obojestransko koristnih rešitev, se bodo sicer nadaljevala v prihodnjih tednih.

Previous Article V knjigo zajeti poučni pogledi na energetiko
Next Article Za naložbe na območju Slovenske Bistrice 3,5 milijona evrov
Print
987