V knjigo zajeti poučni pogledi na energetiko
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

V knjigo zajeti poučni pogledi na energetiko

V knjižici, ki obsega 64 strani, je zbranih 14 pogovorov s slovenskimi strokovnjaki različnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih področij. Pogovori bralcu prinašajo poučne, zanimive in včasih presenetljive poglede o energiji in energetiki, tako v slovenskem prostoru kot globalno. Za lažje razumevanje vsebine pogovorov pa je knjižica obogatena tudi z infografikami, ki na vsebino predstavljajo še na vizualen način.

Knjižica poda odgovore na številna vprašanja, in sicer: zakaj je dobro in koristno biti energetsko pismen, zakaj je v Sloveniji z vidika izpustov toplogrednih plinov zaskrbljujoč promet (o tem, kako nam lahko poznavanje ekosistemov pomaga pri razumevanju energetskih sistemov, zakaj je za podjetja pomembna zanesljivost oskrbe z energijo in njena ugodna cena ter kakšen je potencial električne mobilnosti. Poleg tega se bralec seznani s ključnimi statističnimi podatki o virih in rabi energije v Sloveniji ter izve, kateri so strateški energetski geopolitični izzivi 21. stoletja, kaj lahko pričakujemo od ukrepov energetske učinkovitosti ter kako raba prostora vpliva na rabo energije. Podrobneje pa so predstavljena še dejstva, ki se nam vsem zdijo popolnoma samoumevna.  

Projekt EN-LITE se v Sloveniji sicer izvaja od leta 2013 in skrbi za zavedanje o pomenu energije in njenih virov. Projekt je namenjen krepitvi energetske pismenosti med ključnimi deležniki in vsemi, ki jih zanima oblikovanje nizkoogljične energetske prihodnosti. Cilji projekta so povečati zanimanje in razumevanje energetskih tem v čim širši javnosti, spodbuditi konstruktivno, na znanju temelječe vključevanje državljanov v oblikovanje energetske prihodnosti oziroma nacionalnih strategij ter krepitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanja med mladimi.

Previous Article Zaživel portal Modri otroci
Next Article Pogajanja HSE, TEŠ in SDE se nadaljujejo
Print
1530