Poziv k hitrejšemu izpolnjevanju sprejetih obveznosti!
Anonym
/ Categories: Energetika

Poziv k hitrejšemu izpolnjevanju sprejetih obveznosti!

Pred dnevi je Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije, na čelu katerega je vršilec dolžnosti direktorja mag. Tomaž Terček, na pristojna vladna resorja posredovalo pobudo za uvedbo koncesije za rabo energije vetra.  

Kot je povedal tajnik ZENS-a Božo Dukić (na fotografiji), njihovo združenje predlaga, da se pravna praznina uredi z obveznostjo pridobitve koncesije za rabo energije vetra (naravni vir) in seveda z ustreznim letnim plačilom koncesije, za kar je zadolžen investitor. Koncesija bi se podeljevala na državnem nivoju, in sicer tako, kakor za rabo naravnega vira vode.  

Obveze glede CO2 sprejete že leta 2009

Ob tem je tajnik Dukić opozoril, da je država Slovenija ratificirala Kyotski protokol, s katerim se je obvezala, da bo zmanjšala ogljikove izpuste. Z vstopom med članice Evropske unije, pa je sprejela tudi njen pravi red. Direktiva EU iz leta 2009 je zavezala vse članice tako k zmanjšanju izpustov toplotnih emisij in zmanjšanju rabe fosilnih energentov za 20 odstotkov do leta 2020 (upoštevaje izhodiščno stanje), kakor tudi k povečanju rabe trajnih in obnovljivih virov energije v isti višini.  

»Iz dosedanjega ravnanja države Slovenije ugotavljamo, da se preprosto prepočasi odzivamo do izpolnjevanja sprejetih obveznosti. Zato je skupina 10 občanov z območja cele Slovenije ustanovila zasebni zavod z imenom Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije. Ustanovni akt je bil podpisan 9. oktobra 2013, sklep o registraciji pa je bil izdan 20. januarja 2014. Izhodiščni cilj ZENS-a je promocija lastnih naravnih energetskih virov in izobraževanje, z namenom oz. ciljem zmanjševanja obratovalnih stroškov posameznika in države in povečanja konkurenčne sposobnosti naše države,« je pojasnil tajnik Dukić.  

ZENS naj bi izvajal vrsto aktivnosti  

V okviru doseganja zastavljenih ciljev naj bi ZENS izvajal vrsto aktivnosti, kot so promocija vseh energentov, ki lahko nadomeščajo fosilna goriva, promocija opreme za nadomeščanje rabe fosilnih energentov, sodelovanje pri razvojnem delu nove strojne opreme, izobraževanje vseh uporabnikov fosilnih goriv z namenom zamenjave teh energentov, izobraževanje odgovornih oseb v lokanih skupnostih, ki imajo na skrbi proizvodnjo toplotne in hladilne energije, izvajanje raznih delavnic, strokovnih seminarjev in okroglih miz na območju Slovenije s tematiko o poti v energetsko neodvisnost, organiziranje strokovnih ekskurzij, založniška dejavnost, itd.  

»K sodelovanju v Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije bomo skušali pridobivati strokovnjake z vseh področij, katerih delo je vezano na omenjene dejavnosti. Sedaj nam je znan datum ustanovitve našega združenja, njegovo delovanje pa predvidevamo najmanj do izpolnitve zadanih ciljev za doseganje energetske neodvisnosti,« je med drugim poudaril tajnik Dukić. (mj) 

Previous Article Poraba elektrike na območju Elektra Maribor narašča
Next Article Maloprodajna cena kljub padcu veleprodajne navzgor
Print
2548