Sindikata v Premogovniku z različnimi pogledi na razmere
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Sindikata v Premogovniku z različnimi pogledi na razmere

Kaj so pravi razlogi za sedanje zaplete v Premogovniku Velenje, je iz vsega zapisanega v minulih dneh in več sporočilih za javnost, dejansko težko ugotoviti. Je pa iz zapisov razvidno, da imajo v Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije – Sindikat Premogovnika Velenje (SPESS) in Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) različne ocene glede trenutne situacije.

Tako v prvem izpostavljajo, da je sicer še nekaj odprtih vprašanj povezanih predvsem z izplačili nagrad za poslovno in delovno uspešnost ter povečanja izhodiščnih plač, a se o tem s poslovodstvom še pogajajo, v drugem pa opozarjajo, da so delovne razmere v Premogovniku že kritične in so vodstvu že poslali tudi 13 konkretnih stavkovnih zahtev, v katerih zahtevajo višja plačila za opravljeno delo in spoštovanje ter ustrezno kakovost delovnih pogojev. V slednjem tudi navajajo, da bodo stavko, če se z vodstvom Premogovnika ne uspejo dogovoriti do 26. januarja, še stopnjevali. Prvi pa ocenjujejo, da bi se okrnitev poslovanja družbe s stavko, v času, ko z delodajalcem potekajo pogajanja za rešitev izpostavljenih problemov (rok za končanje pogajanj je konec februarja), lahko negativno odražala tudi v ekonomskem položaju zaposlenih in je zato po njihovi oceni v tem trenutku to nepotreben in zlasti neodgovoren ukrep.

Vodstvo Premogovnika Velenje: Podatke je treba obravnavati korektno in pravilno

V vodstvu Premogovnika Velenje so sicer včeraj potrdili prejem 13 stavkovnih zahtev in dodali, da jih bodo skrbno proučili ter se do njih tudi opredelili. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so bili zaposleni v Premogovniku Velenje in javnost v zadnjih dneh prejemniki različnih gradiv, ki jih razpečuje sindikat SDRES, in so polni neresnic, praznih obljub ter neustrezne obravnave nekaterih podatkov o poslovanju in dejanskih plačah v rudniku. Kot pravijo v vodstvu rudnika, se ljudje, ki od zunaj gledajo na razmere v Premogovniku Velenje, iz dneva v dan bolj čudijo trenutnemu dogajanju ter trditvam o dramatičnih razmerah. Ob tem poudarjajo, da so v rudniku vedno najprej poskrbeli za redno zagotavljanje vseh plačil zaposlenim in v skladu z aktualnimi razmerami za izpolnjevanje vseh obveznosti in tudi izplačil, ki izhajajo iz veljavne kolektivne pogodbe.

Ob tem so še zapisali, bo Premogovnik Velenje tudi letos posloval v okviru 40-urnega tednika, pri čemer načrtujejo 261 plačanih dni, od tega 247 delovnih in 14 praznikov. Zaradi uskladitve proizvodnje s porabo premoga in s predvidenim remontom bloka 6 v maju in juniju so sicer v prvi polovici leta uvedli tudi deset delovnih sobot, s čimer pa želijo predvsem zagotoviti več sklopov prostih dni (konec aprila–začetek maja, začetek julija, konec oktobra–začetek novembra in ob novem letu). Morebitne potrebe po nadurnem delu pa se bodo usklajevale in določale šele med poslovnim letom, pri čemer na predstavitev letošnjega delovnika s strani Sveta delavcev na seji, ki je bila temu namenjena, ni bilo nobenih pripomb.

V vodstvu Premogovnika ob tem še navajajo, da v kolikor predsednik SDRES in njegovi podporniki menijo, da v družbah Skupine PV prihaja do kršitev, tudi in predvsem pri delu poslovodstva, naj na to opozorijo pristojne inšpekcijske službe. Te izvajajo tako redne letne preglede, odzovejo pa se tudi na podobna opozorila – doslej je bilo med inšpekcijskimi pregledi vsakič ugotovljeno, da v Premogovniku Velenje dosledno spoštujejo zakonodajo.

Poleg tega v rudniku znova poudarjajo, da je bila skrb za varnost in zaposlene v Premogovniku Velenje vedno na prvem mestu – širša odgovornost za socialno varnost zaposlenih, odgovornost za nemoteno pridobivanje premoga in posledično nemoteno proizvodnjo električne energije, pa so dolgoročni cilji, ki morajo biti izpolnjeni, če si vsi res želimo, da bo Premogovnik Velenje še naprej deloval.

Drugače pa naj bi se pogovori, kot so še zapisali v Premogovniku Velenje, z vsemi socialnimi partnerji na temo zaključevanja leta 2017 in letošnjega poslovanja, nadaljevali v ponedeljek, tako kot je bilo dogovorjeno že pred prazniki.

HSE za konstruktivni dialog in razumno presojo realnosti

Na zadnja dogajanja v Premogovniku Velenje so se odzvali tudi v Holdingu Slovenske elektrarne. Kot so poudarili, v celoti podpirajo poslovodstvo Premogovnika Velenje in soglašajo s stališči, ki jih je to predstavilo v navedeni izjavi.

Ob tem v HSE izpostavljajo, da je po njihovem mnenju zaostrovanje odnosov Sindikata delavcev rudarstva in energetike s poslovodstvom Premogovnika Velenje  povsem nepotrebno. Pogajanja o prenovi panožne kolektivne pogodbe za premogovništvo in za poenotenje podjetniških kolektivnih pogodb v družbah skupine HSE namreč že potekajo, v obeh pogajanjih pa sodeluje tudi sindikat SDRES.

Generalni direktor HSE in predsednik nadzornega sveta Premogovnika Velenje Matjaž Marovt je v zvezi s tem še izrazil prepričanje, da je skupni interes vseh socialnih partnerjev edino konstruktivni dialog o odprtih vprašanjih, ne da bi pri tem ogrožali doseženo stabilnost poslovanja Premogovnika in socialni mir.

Ob tem je še pozdravil odločitev Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije – Sindikata Premogovnika Velenje (SPESS-PV), da bo nadaljeval pogajanja s poslovodstvom Premogovnika Velenje. Kot je poudaril Matjaž Marovt, konstruktivna odločitev sindikata SPESS – PV zbuja realno upanje o koristnih učinkih tvornega dialoga med vsemi socialnimi partnerji.

Previous Article Zaživela interaktivna raziskovalna spletna platforma iEnergija
Next Article Spodbuda inovativnim rešitvam zelenega naročanja
Print
993