Zaživela interaktivna raziskovalna spletna platforma iEnergija
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Zaživela interaktivna raziskovalna spletna platforma iEnergija

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE so danes objavili iEnergijo, spletno prosto dostopno izobraževalno-raziskovalno platformo o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo: www.i-energija.si. Namen iEnergije je študentom različnih študijskih smeri in drugim zainteresiranim državljanom omogočiti vpogled v nastajajoče nove odnose v energetiki, s poudarkom na pomenu prožnosti (angl.energy flexibility) in aktivni vlogi odjemalcev električne energije.
Kot poudarjajo v društvu EN-LITE, se iEnergija v začetni fazi osredotoča na prožnost in zanesljivost pri oskrbi z električno energijo, saj se prav na elektroenergetskem področju dogajajo velike spremembe: v proizvodnji elektrike narašča delež nestanovitnih, razpršenih obnovljivih virov energije, zaradi blaženja podnebnih sprememb postajajo vse pomembnejši nizkoogljični viri energije, pričakovati je postopno elektrifikacijo prometa in ogrevanja ter vse aktivnejšo vlogo industrijskih in gospodinjskih odjemalcev pri prilagajanju njihovega odjema. V prihodnje bodo iEnergijo predvidoma obogatili z informacijami tudi o drugih energentih, dobrinah in izzivih (npr. ogljični izpusti).
iEnergija je projekt v nenehnem vsebinskem dopolnjevanju, funkcionalni nadgradnji in dodajanju interaktivnosti. Zainteresirani si lahko s prijavo na e-novičnik prek spletnega mesta www.i-energija.si zagotovijo tudi sprotno obveščanje o dodanih vsebinah in drugih novostih na tej spletni platformi.
Souredniki iEnergije so prof. dr. Andrej Gubina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marko Marhl s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in mag. Mojca Drevenšek iz komunikacijske svetovalnice Consensus Komunikacije za odgovorno družbo. Pri pripravi prvih vsebin, ki jih lahko najdete na iEnergiji, so sodelovali strokovnjaki iz  Agencije za energijo, Borzena, Dravskih elektrarn Maribor, ELES, GEN-I in NEK.

Vzpostavitev iEnergije sta podprli družbi ELES in Borzen ter Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji. Podatkovni partner projekta je Statistični urad RS. Medijski partner je Energetika.NET, partner video produkcije pa Naš stik. Ustvarjalci iEnergije v društvu EN-LITE načrtujejo, da bodo v prihodnje k sodelovanju in podpori projektu pridobili deležnike iz energetike in z njo povezanih dejavnosti. 

Previous Article Platforma kot pomoč pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
Next Article Sindikata v Premogovniku z različnimi pogledi na razmere
Print
1193