Sprejeto stališče na mnenje državnega sveta o EKS
Anonym
/ Categories: Energetika

Sprejeto stališče na mnenje državnega sveta o EKS

Na včerajšnji seji je vlada sprejela stališče na mnenje Državnega sveta RS glede Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, vlada pozdravlja pozitivno mnenje in podporo državnega sveta, ki je EKS ocenil kot primeren dokument, ki ima realno opredeljene cilje zanesljive, trajne in konkurenčne oskrbe z energijo. 

Glede opozoril državnega sveta je vlada odgovorila, da je omenjeni dokument usmerjevalne narave, a določa smer oz. usmeritve v energetiki. Prav tako opredeljuje usmeritve v zvezi z odpadki in njihovo energetsko izrabo ob izpolnjevanju pogojev okoljske sprejemljivosti. 

V EKS posebej izpostavljena vloga elektroenergetskega omrežja

V zvezi z opozorilom državnega sveta, da bi morala biti prioriteta izgradnja kakovostnega in naprednega omrežja, ki omogoča kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, je vlada pojasnila, da je v EKS posebej izpostavljena pomembnost naprednega elektroenergetskega omrežja in vloga omrežja pri zanesljivosti oskrbe. Hkrati pa gre za tako strokovno in specializirano vsebino, ki je EKS ne naslavlja podrobno, saj so temu namenjeni desetletni razvojni načrti omrežij, ki jih operaterji omrežij prenavljajo na vsake dve leti. EKS podaja tiste osnovne usmeritve, ki jih operaterji omrežij potrebujejo za kakovostno in konsistentno pripravo razvojnih načrtov. 

Na opozorilo državnega sveta, da bo treba razpravljati ne le o subvencioniranju sončne energije, ampak tudi o odpadnih sončnih elektrarnah po izteku življenjske dobe, pa je vlada odgovorila, da EKS dopušča tudi možnost usmerjanja k drugim finančnim mehanizmom, ki bodo oblikovani v smeri spodbujanja doseganja ciljev EKS. Za prehod v nizkoogljično družbo je ključno, da bodo zunanji stroški rabe energetskih virov vključeni v končno ceno energijo po načelu »onesnaževalec plača«, je še zapisano v sporočilu za javnost. (mj)

 

Previous Article Deli Elesovih daljnovodov na ozemlju Hrvaške v lasti HOPS
Next Article Ocena škode zaradi žleda leta 2014
Print
831
Avtor fotografij:Pixabay