Deli Elesovih daljnovodov na ozemlju Hrvaške v lasti HOPS
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Deli Elesovih daljnovodov na ozemlju Hrvaške v lasti HOPS

Lastnik daljnovodov je ELES, oba daljnovoda pa povezujeta elektroenergetska sistema republike Slovenije in republike Hrvaške. Celoten daljnovod 400 kV Divača–Melina je dolg 64,6 km in ima 196 stebrov, od tega je v lasti Elesa 110 stebrov. Od tega 108 stebrov stoji v Sloveniji, dva pa na ozemlju Hrvaške. Celoten daljnovod 220 KV Divača–Pehlin je dolg 53 km in ima 155 stebrov. V lasti Elesa je 138 stebrov, od katerih jih 81 stoji v Sloveniji, 57 pa na ozemlju Hrvaške.

Z deli daljnovodov, ki ležijo na ozemlju Hrvaške, že zdaj na podlagi pogodbe upravlja hrvaški sistemski operater prenosnega omrežja (HOPS), saj ELES nima pravice izvajanja javne službe na ozemlju republike Hrvaške. Stroške upravljanja in vzdrževanja navedenih delov daljnovodov nosi ELES in s tem posredno uporabniki slovenskega elektroenergetskega sistema.
Zato je HOPS izrazil pripravljenost, da bi dela daljnovodov, ki potekata po ozemlju republike Hrvaške in s katerima že zdaj upravlja, odkupil. Osnutek pogodbe o prodaji daljnovodov je pripravljen tako, da se z njim ne prejudicira označitve državne meje v naravi (demarkacija).

Previous Article V iEnergiji o naprednih sistemskih hranilnikih energije
Next Article Sprejeto stališče na mnenje državnega sveta o EKS
Print
1039