V TEB največ aktivnosti namenili projektoma PB 6 in 7
Anonym
/ Categories: Energetika

V TEB največ aktivnosti namenili projektoma PB 6 in 7

Ob zaključku leta 2018 med pomembnejšimi letošnjimi dogodki v TE Brestanica omenimo tehnični pregled novega PB 6, uspešno testiranje plinskih enot za potrebe NEK, otvoritev plinskega bloka PB 6 in začetek izvajanja projekta PB 7.

V TE Brestanica so tehnični pregled novega plinskega bloka PB 6 uspešno izvedli 26. marca 2018. Štiričlanska komisija ministrstva za okolje in prostor (MOP) je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje na terenu. Poudarek je bil na podrobnem pregledu dokazil o kakovosti vgrajenih inštalacij, opreme in materialov ter preizkus njihovega pravilnega delovanja. Na podlagi zaključkov tehničnega pregleda je bilo odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje.

Uspešno testiranje plinskih enot v TEB

V okviru načrtovanih aktivnosti letošnjega remonta v NEK so 26. aprila uspešno izvedli testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe NEK.

Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 13 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB-NEK. Po uradnem testu za NEK je bil izveden še uspešen testni zagon z novim plinskim agregatom PB 6, ki bo v prihodnje predviden za vrsto sistemskih storitev, kakor tudi za zagon v primeru pokrivanja lastne rabe NEK.

Oba testa sta se izvajala v skladu z obratovalnimi navodili preko prečne zveze v RTP Krško in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK. S testoma je TE Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je zanesljiv neodvisen alternativni zunanji vir napajanja jedrske elektrarne, kakor tudi zanesljiv izvajalec sistemskih storitev zagotavljanja terciarne regulacije moči in zagona agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem porabnikov.

V TE Brestanica so maja odprli novi plinski blok PB 6

Kot osrednji letošnji dogodek v TE Brestanica omenimo, da so maja odprli novi plinski blok PB 6, s katerim je TEB uresničila prvi del razvojnega projekta zamenjave plinskih blokov PB 1-3. Projekt je bil zaključen skladno s finančnim in terminskim načrtom. Za naložbo v skupni vrednosti malo manj kot 35 milijonov  evrov so namenili dobrih 70 odstotkov lastnih sredstev, razliko pa pokrili s posojilom.

S tehnološko nadgradnjo bo TE Brestanica obdržala in utrdila vlogo pomembnega ponudnika sistemskih storitev, to je predvsem zagotavljanje pozitivne terciarne rezerve ob izpadih proizvodnih enot ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu in zagona agregatov iz breznapetostnega stanja in otočnega napajanja porabnikov na območju Posavja, Zasavja in Dolenjske. Prav tako pa ohranja vlogo neodvisnega vira napajanja NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema.

Glavno tehnološko opremo sestavljajo plinska turbina SGT- 800, nazivne moči 53 MW, generator, dizel električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine iz breznapetostnega stanja, in dimnik. S to investicijo je TE Brestanica pridobila turbino, ki ima boljši izkoristek obratovanja ter nižje vrednosti emisij in hrupa. Posledično bo delovanje elektrarne še bolj zanesljivo in okolju prijazno.

V teku priprava javnih naročil za projekt izgradnje plinskega bloka PB 7

V drugi polovici novembra 2018 so v TE Brestanica s strani GEN energije dobili soglasje k izgradnji novega plinskega bloka PB 7. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta Zamenjava PB 1-3, in sicer drugega dela 1. faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata, moči 53 MW. Začetek izvedbe investicije v nov plinski blok PB 7 se bo pričel s pripravo in izvedbo javnih naročil za posamezne LOT-e in bo predvidoma zaključen v letu 2020.

Šesti in sedmi plinski blok bosta nadomestila vlogo starejših treh plinskih blokov (iz leta 1974) za zagotavljanje zanesljivega delovanja EES RS za potrebe terciarne regulacije, zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe NEK. V stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, je že pripravljen prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat.

Obratovanje plinskega bloka PB 7 bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene. Ocenjena investicijska vrednost plinskega bloka 7 znaša 26,440 milijona evrov.

Previous Article Distribucija plina visoko zanesljiva že 40 let
Next Article iEnergija ob koncu leta o jedrskih elektrarnah in zanesljivosti obratovanja
Print
773