iEnergija ob koncu leta o jedrskih elektrarnah in zanesljivosti obratovanja
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

iEnergija ob koncu leta o jedrskih elektrarnah in zanesljivosti obratovanja

Na portalu iEnergija so danes objavili pogovor z vodjo strokovnega usposabljanja v NEK Matjažem Žvarom o proizvodnji in obratovanju naše edine jedrske elektrarne ter priložnostih in ekonomiki prožnega obratovanja jedrskih elektrarn. 
iEnergijo so sicer zagnali v začetku letošnjega leta in doslej na njej objavili številne vsebine, povezane s stanjem in razvojem v elektroenergetiki, s poudarkom na zanesljivosti oskrbe in prožnosti vseh akterjev v elektroenergetskem ekosistemu (proizvodnja, omrežje, odjem, hranilniki, regulator in trgi).Pri pripravi vsebin so tako doslej sodelovali David Batič in mag. Duška Godina (Agencija za energijo), Samo Fekonja (DEM), Uroš Salobir, Jurij Klančnik in Darko Kramar (ELES), Dejan Paravan (GEN-I), Borut Rajer (Borzen), Mojca Suvorov (SURS) in Matjaž Žvar (NEK), urejata pa jih Andrej Gubina in Mojca Drevenšek.
Kot napovedujejo v društvu EN-LITE, ki je nosilec projekta iEnergija, bodo v letu 2019 intenzivno nadaljevali s projektom in ga še nadgradili, tako da bo v še večji meri promoviral slovensko znanje in izkušnje na področju razvoja elektroenergetike, tudi z zornega kota vključenosti slovenskih organizacij v evropske razvojne, raziskovalne in druge inovacijske projekte.
Previous Article V TEB največ aktivnosti namenili projektoma PB 6 in 7
Next Article Ministri EU za energijo in okolje na ločenih zasedanjih o isti temi
Print
1193