V teku druga faza obnove HE Plave I
Miro Jakomin
/ Categories: Energetika

V teku druga faza obnove HE Plave I

Kot je pojasnil vodja vzdrževanja v SENG Gorazd Leban, so januarja letos začeli z demontažo agregata 2, konec aprila z demontažo agregata 1, demontirajo pa tudi druge sisteme, ki so predvideni za zamenjavo. 

V teku so tudi pripravljalna dela za montažo novega transformatorja. Demontirane generatorje so odpeljali na deponijo, razen  generatorja 1, ki ga bodo restavrirali in razstavili kot spomenik tehniške dediščine. Montažo agregata 2 bodo predvidoma končali do konca letošnjega septembra. Potem bodo približno dva meseca izvajali teste, proti koncu novembra pa je predviden začetek poskusnega obratovanja. Poskusno obratovanje agregata 1 pa je predvideno   marca prihodnje leto. 

Izvaja se tudi projekt obnove RTP stikališča 110 kV

Po besedah vodje elektrarne Romana Mugerlija, ki je pri tem projektu zadolžen za operativno usklajevanje, je projekt še dodatno zahteven zaradi tega, ker se hkrati izvaja tudi projekt obnove RTP stikališča 110 kV. Tu gre za postopen prehod iz odprtega stikališča v zaprto stikališče v GIS izvedbi, kar bo predvidoma trajalo več kot eno leto. Tu sta vključeni tudi elektrarna Plave II, ki bo  prva prešla na obratovanje v novem sistemu, pozneje pa še Plave I. Na to stikališče je vezana tudi tovarna Salonit Anhovo, ki je iz tega stikališča preko daljnovoda radialno napajana. 

Pri obnovi se kombinira med dvema načinoma 

Kot je glede druge faze rekonstrukcije HE Plave I pojasnil vodja prenove HE Plave I Rajko Volk, direktor tehničnega sektorja v družbi SENG, obnova zajema tudi zamenjavo drugih elektrarniških električnih in strojnih sistemov. V sklopu prenove se bodo izvedla tudi vsa pripadajoča gradbena in obrtniška dela. 

Potek rekonstrukcije je zasnovan tako, da se kombinira med dvema načinoma: med faznim - en od obeh agregatov deluje in istočasnim načinom - rekonstrukcija se izvaja hkrati, na obeh agregatih. V tem času elektrarna ne obratuje. S kombinacijo obeh načinov je možno zagotoviti varno in kakovostno delo ob čim manjši izgubi proizvodnje med neobratovanjem agregatov.

S prenovo bo podaljšana življenjska doba HE Plave I  

Glavni cilj investicije je nadaljevanje že leta 1999 zaključene prenove, ki je takrat zajemala predvsem zamenjavo turbin. Druga faza rekonstrukcije HE Plave I bo zajemala prenovo preostale, rekonstrukcije potrebne, elektro in strojne opreme, ki je zaradi starosti na izteku obratovalne dobe. S prenovo se bo tako podaljšala življenjska doba elektrarne.  Ena od večjih pridobitev je tudi v tem, da bodo vgrajene tehnologije in oprema okolju prijaznejše.

Previous Article Prijaznejši čas za energetske zadruge
Next Article Občanom na voljo nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav
Print
882
Avtor fotografij:Miro Jakomin
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.