Občanom na voljo nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Občanom na voljo nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako pa so na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe v projekte rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Občani tako finančno spodbudo lahko pridobijo za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer s kurilno napravo na lesno biomaso, z ogrevalno toplotno črpalko, s plinskim kondenzacijskim kotlom in s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, ob upoštevanju omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih.

Skupna višina sredstev znaša tri milijone evrov, višina nepovratne finančne spodbude pa bo znašala do 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe bo za socialno šibkega občana določena v obsegu sto odstotkov priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Rok za zaključek naložbe bo osemnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Vlogo, ki bo dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec oziroma skupni predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati pred pričetkom del za izvedbo naložbe.

Na javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb je na voljo dodatnih sedem milijonov evrov, za kreditiranje okoljskih naložb občanov pa je Eko sklad razpisana sredstva povišal z deset na 14 milijonov evrov.

Previous Article V teku druga faza obnove HE Plave I
Next Article Elektro Maribor in Energija plus nagrajujeta študente
Print
681
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.