ZPS s projektom Clear 2.0 spodbuja prehod v nizkoogljično družbo
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

ZPS s projektom Clear 2.0 spodbuja prehod v nizkoogljično družbo

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave sta se pridružila konzorciju potrošniških organizacij iz šestih držav, ki so pod okriljem evropske potrošniške organizacije septembra lani začele izvajati projekt Clear 2.0.

Cilj projekta je ozaveščati potrošnike o pomenu rabe lokalnih obnovljivih virov v gospodinjstvih, jih poučiti o prednostih s tem povezanih nizkoogljičnih tehnologij, predvsem pa jih usmerjati pri izbiri, nakupu in njihovi uporabi za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih. Skozi številne aktivnosti, ki bodo v naslednjih dveh letih in pol potekale v Italiji, Španiji, Belgiji, na Portugalskem, Češkem in v Sloveniji, bodo potrošniške organizacije popeljale potrošnike skozi vse faze, ki vodijo od pravilne izbire do nakupa in uporabe naprav za izkoriščanje obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne, toplotne črpalke, peči na pelete in tudi klimatske naprave, ki so v Španiji in na Portugalskem, pa tudi pri nas ponekod na Primorskem, zaradi blagega podnebja pogosto glavni vir ogrevanja.

V vseh sodelujočih državah v okviru projekta že poteka raziskava o odnosu potrošnikov do obnovljivih virov in uporabe nizkoogljičnih tehnologij, ko gre za ogrevanje oziroma hlajenje hiš in stanovanj ter za proizvodnjo električne energije. Prav tako preverjajo, v kolikšni meri so potrošniki pripravljeni spremeniti svoje bivalne navade, da bi lahko energijo uporabljali bolj učinkovito, ali si lahko privoščijo posodobitev in/ali zamenjavo ogrevalnega sistema z okolju prijaznejšim in energijsko učinkovitejšim na obnovljive vire, s kakšnimi problemi so se srečevali tisti, ki ste že izvedli naložbo in podobno.

V nadaljevanju bodo potrošniške organizacije med drugim pregledale trg že prej omenjenih naprav in jih testirale v neodvisnih laboratorijih. Rezultati testov bodo vodilo pri nakupnih odločitvah za vse, ki v svojih gospodinjstvih načrtujejo prehod na obnovljive vire.

Stališče evropskih potrošniških organizacij je, da bi moral biti v ospredju vseh načrtovanih sprememb na evropskem energetskem trgu končni odjemalec oziroma potrošnik, ki mu je treba omogočiti čim bolj preprost prehod na uporabo obnovljivih virov v gospodinjstvu, predvsem pa mu z ustreznimi spremembami regulativnega okolja zagotoviti, da bo lahko postal aktivni odjemalec energije. To pomeni, da bo lahko energijo proizvajal, uporabljal, shranjeval in tudi oddajal v omrežje. Z večjo samooskrbo z energijo, ki vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na ravni potrošnika in nadzora nad porabo energije, bo poraba električne energije v gospodinjstvih manjša, posledično pa bodo manjši tudi izpusti toplogrednih plinov v okolje.

Projekt Clear 2.0 sovpada z zimskim svežnjem energetskih sprememb, s katerim želi Evropska komisija do leta 2030 v EU zmanjšati izpuste CO2 za najmanj 40 odstotkov, povečati energijsko učinkovitost za najmanj 27 odstotkov in povečati delež obnovljivih virov na najmanj 27 odstotkov. Nevladne in potrošniške organizacije so že ob predstavitvi zakonodajnih predlogov opozorile, da so cilji zastavljeni premalo ambiciozno, predvsem pa, da bi lahko zimski sveženj v resnici močno upočasnil prehod na obnovljive vire.

Previous Article Pričakovanja glede gibanj veleprodajnih cen elektrike
Next Article Pomembno vplivajo na delovanje celotnega EES
Print
983