Družba SENG na slovesni otvoritvi zagnala MHE Knežo
Anonym
/ Categories: Energetika

Družba SENG na slovesni otvoritvi zagnala MHE Knežo

MHE Kneža, ki bo letno proizvedla okoli 3,3 GWh električne energije, je v celoti plod domačega znanja. V družbi Soške elektrarne Nova Gorica so upravičeno ponosni, da so uspešno izpeljali zahteven projekt - od ideje, načrtovanja, projektiranja, nadzora, pa vse do same izvedbe.

»Danes stojimo pred elektrarno, ki je bila zgrajena kvalitetno, ima vgrajeno kvalitetno opremo, nima negativnih vplivov na okolje in ima lepo urejeno dostopno pot. Za to se moram zahvaliti projektantom, izvajalcem in sodelavcem, ki so v veliki meri tudi operativno sodelovali pri izgradnji MHE Kneža. Zahvala tudi mojima predhodnikoma, ki sta vodila aktivnosti družbe za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014 in izgradnjo elektrarne v letu 2018,« je na otvoritveni slovesnosti med drugim poudaril direktor SENG Radovan Jereb.

Na območju občine Tolmin deluje kar deset objektov Soških elektrarn Nova Gorica. Število je zgovorno samo po sebi, a za njim so leta trdnega in pristnega partnerstva z vsemi deležniki v tem prostoru. »Številni uspešni projekti, ki so bili uresničeni v zadnjih letih, so zgleden primer trajnostnega in sonaravnega upravljanja z vodnimi viri ter pristno sodelovanje med občino in družbo SENG,« je povedal Tomaž Štenkler, podžupan občine Tolmin.

Soške elektrarne Nova Gorica imajo ogromno znanja in izkušenj pri načrtovanju, umeščanju, vzdrževanju in obratovanju malih HE, je dejala direktorica razvoja SENG Alida Rejec. Kot je poudarila, uspešen razvoj Soških elektrarn sloni na ustvarjalni sposobnosti tako predhodnih kot sedanjih generacij zaposlenih, ki z jasno vizijo, visokim strokovnim znanjem, predvsem pa z neustavljivo energijo in predanostjo uresničujejo svoje načrte.

Družba Soške elektrarna Nova Gorica ima na vodotoku Kneža že dve delujoči mali HE, še ena elektrarna na tem vodotoku pa je v rokah zasebnikov. V drugi polovici leta 2016 se je začela gradnja nove male hidroelektrarne, s tovarniškim poizkusnim obratovanjem pa je elektrarna pričela julija 2018. Oktobra je bil opravljen še tehnični pregled, ki je pogoj za začetek obratovanja. 

Gradnja MHE je bila zahtevna, predvsem zaradi vkopa 2.300 m dolgega tlačnega cevovoda v lokalno cesto, ki je edina povezava med vasjo Kneža in Kneškimi Ravnami. Ob tem je bil za investitorja poseben izziv zagotoviti vsakodnevno prevoznost ceste za lokalno prebivalstvo. Maja letos je družba SENG asfaltirala še lokalno cesto.

V podaljšku male HE tudi prehod za vodne organizme

MHE Kneža je pretočna elektrarna s planinskim zajetjem. Izkorišča skoraj 74 m bruto padca. V strojnici je agregat z instalirano močjo  850 kW in s Francis turbino s horizontalno gredjo. Lokacija zajetja se nahaja nad sotočjem Kneže in Lipovščka. V okviru izgradnje male hidroelektrarne Kneža je omogočen tudi prehod za vodne organizme - ribja steza kot podaljšek objekta zajetja ob desnem bregu struge vodotoka. S tem je ribam in ostalim vodnim organizmom omogočena migracija, in sicer gorvodno in dolvodno preko zajemnega pragu. Preko prehoda se zagotavlja  tudi del  predpisanega ekološko sprejemljivega pretoka.

Kot so ob tej priložnosti še poudarili predstavniki vodstva SENG, so Soške elektrarne Nova Gorica izrazito razvojno naravnana družba, saj le razvoj omogoča nove poslovne priložnosti. Le-te se kažejo zlasti na področju izgradnje malih hidroelektrarn, kjer ima družba največ znanja in izkušenj ter na področju ostalih obnovljivih virov.

 

 

 

 

 

Previous Article Eko sklad v prvi polovici leta izplačal 29 milijonov evrov subvencij
Next Article Podjetji zablesteli z združevanjem in usklajenim delovanjem
Print
1691
Avtor fotografij:Miro Jakomin