EK izdala prvo zeleno obveznico instrumenta Next GenerationEU
Brane Janjič
/ Categories: Energetika, Obnovljivi viri

EK izdala prvo zeleno obveznico instrumenta Next GenerationEU

Evropski komisar, pristojen za proračun in upravo, Johannes Hahn je ob uspešnem startu zelenih obveznic poudaril, da omenjena izdaja pomeni močan začetek programa zelenih obveznic instrumenta NextGenerationEU, pri čemer je EU na dobri poti, da postane največja svetovna izdajateljica zelenih obveznic. » Naša prihodnost je zelena in izredno pomembno je, da izkoristimo to priložnost in vlagateljem jasno pokažemo, da bodo njihova sredstva uporabljena za financiranje trajnostnega evropskega okrevanja,« je dejal Hahn.
Kot rečeno, včerajšnja uspešna izdaja zelenih obveznic je največja izdaja zelenih obveznic na svetu doslej, pri čemer si Evropska komisija obeta da bo z njimi v prihodnjih nekaj letih lahko znatno spodbudila trajnostne finančne trge in financirala bolj zeleno okrevanje EU po pandemiji. 
Povpraševanje po 15-letni obveznici z zapadlostjo 4. februarja 2037 je sicer za več kot 11-krat preseglo razpoložljivost, knjiga naročil pa je presegla 135 milijard evrov, pri čemer so zanimanje za obveznico izrazili najrazličnejši vlagatelji od različnih zavarovalnih in pokojninskih skladov do bančnih zakladnic in bank. Včerajšnja izdaja zelenih obveznic je sledila sprejetju okvira za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU v začetku septembra. Okvir je v celoti skladen z načeli o zelenih obveznicah Združenja mednarodnih kapitalskih trgov in vlagateljem zagotavlja, da se bodo zbrana sredstva uporabila izključno za zelene naložbe. Poročanje Komisije o uporabi prihodkov in okoljskem vplivu odhodkov, financiranih z izdajo zelenih obveznic NextGenerationEU, bo predmet neodvisnega pregleda. Sredstva, zbrana z izdajami zelenih obveznic, se bodo lahko uporabila tudi za financiranje zelenih in trajnostnih odhodkov v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, pri čemer upravičene naložbe iz že odobrenih načrtov na primer vključujejo raziskovalno platformo za energetski prehod v Belgiji in gradnjo vetrnih elektrarn v Litvi.
NextGenerationEU je začasen instrument za podporo okrevanju Evrope po pandemiji koronavirusa ter za pomoč pri oblikovanju bolj zelene, bolj digitalne in odpornejše Evrope. Za financiranje tega instrumenta pa naj bi Evropska komisija na kapitalskih trgih do konca leta 2026 zbrala približno 800 milijard evrov, od tega do 250 milijard z izdajo zelenih obveznic.
Previous Article Mag. Duška Godina še naprej na čelu Agencije za energijo
Next Article Trenutni dvig cen zahteva hiter in usklajen odziv
Print
936