Mag. Duška Godina še naprej na čelu Agencije za energijo
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Mag. Duška Godina še naprej na čelu Agencije za energijo

Svet Agencije za energijo je na podlagi javnega natečaja in razgovorov s prijavljenimi kandidati, za direktorico agencije za naslednje šestletno mandatno obdobje imenoval dosedanjo direktorico mag. Duško Godina, ki bo nov šestletni mandat nastopila 1. januarja 2022. 

Mag. Duška Godina je na čelu Agencije za energijo od jeseni 2015, in sicer je funkcijo nastopila najprej kot vršilka dolžnosti direktorice, s 1. januarjem 2016 pa je bila nato imenovana za direktorico Agencije za obdobje šestih let. Je univerzitetna diplomirana pravnica in je bila v Agenciji zaposlena vse od leta 2005, sprva kot svetovalka direktorice in pozneje tudi kot vodja pravne službe, pri čemer je imela pomembno vlogo  tudi pri oblikovanju prve slovenske energetske zakonodaje. 

Njene bogate dosedanje delovne izkušnje ji bodo vsekakor prišle prav tudi v naslednjem mandatnem obdobju, saj se evropska in slovenska energetika in s tem tudi regulatorji nahajajo pred številnimi zahtevnimi izzivi, ki jih narekujejo zahteve po razogljičenju družbe in preoblikovanju energetskega sektorja v smeri doseganja trajnostne konkurenčnosti.
Previous Article Jedrska energija mora biti del rešitve za podnebno krizo in cene električne energije
Next Article EK izdala prvo zeleno obveznico instrumenta Next GenerationEU
Print
1437