Energetske družbe mlade opismenjevale že šesto leto zapored
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Energetske družbe mlade opismenjevale že šesto leto zapored

Strokovne moči so zopet združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki so za več kot 400 dijakov pripravile štiri strokovne sklope na temo elektroenergetike. Strokovnjaki družbe ELES so za dijake pripravili predavanje, na katerem so jim na zanimiv in interaktiven način predstavili, kako deluje slovenski elektroenergetski sistem in kakšna je v njem vloga družbe ELES. Zaposleni na Elektroinštitutu Milan Vidmar so dijake popeljali v visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot petdeset let izvajajo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu. V laboratoriju so dijakom predstavili tudi sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev Scalar in simulirali pojav strele. Družba GEN energija je dijakom predstavila simulacijo delovanja Nuklearne elektrarne Krško, na Fakulteti za elektrotehniko UL pa so dijaki preko igre spoznali principe prenosa električne energije od elektrarn do porabnikov. Pred poslovno stavbo družbe ELES pa je Zavod 404 predstavil tudi tri projekte dijakov, ki so nastali pod okriljem zavoda – arkadno konzolo (napravo za igranje računalniških igric), growbox (notranji rastlinjak) in hovercraft (vozilo, ki se premika na zračno blazino).

V okviru dogodka je ob 10. uri v preddverju poslovne stavbe družbe ELES in EIMV potekalo tudi uradno odprtje dogodka, na kateri so udeležence nagovorili direktor Področja za informatiko in telekomunikacije družbe ELES mag. Venčeslav Perko, vodja Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov na EIMV mag. Andrej Souvent in dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Dolinar. Vsi trije so poudarili, da so tovrstni dogodki pomembni za to, da mladim na zelo neposreden in atraktiven način predstavimo energetiko, saj sta znanje in razumevanje tega področja pomembna podlaga za odgovorno oblikovanje naše energetske prihodnosti, ki jo bodo nekoč krojili prav ti mladi.

Na ogled je tudi razstava z naslovom EIMV Skozi čas, ki jo je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar. Razstava, ki bo na ogled predvidoma vse do naslednjega leta, popelje delovanje EIMV skozi čas, od zgodnjih začetkov v letu 1948, pa vse do današnjih dni. Na nazoren način prikazuje, kako je bil EIMV osnovan in pri katerih pomembnih dogodkih je sodeloval. Predstavlja pa tudi raziskovalna področja, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva in kako vidi svojo vlogo v prihodnosti.

Previous Article Kljub neugodnim razmeram na energetskem trgu ELES posloval uspešno
Next Article Jedrski strokovnjaki zaključili svoje tradicionalno mednarodno druženje
Print
1081
Avtor fotografij:Vladimir Habjan