Strokovni posvet Eles: energetika pred izzivi trajnostnega in zelenega prehoda
Strokovni posvet Eles: energetika pred izzivi trajnostnega in zelenega prehoda

Energetika, slovenska in evropska, je na pragu obsežnih sprememb, ki že začenjajo korenito spreminjati panogo. Trajnostni in zeleni razvoj zahtevata odmik od tradicionalnih virov in prehod v okolju prijaznejšim virom. To posledično zahteva razvoj, prilagoditev in gradnjo nove proizvodne in omrežne infrastrukture, kar nas postavlja pred finančne in kadrovske izzive, nujna pa bo tudi prilagoditev odjemalcev.

Preberi