Platforma kot pomoč pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Platforma kot pomoč pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja

Vzpostavitev te platforme odraža nov pristop, ki združuje različne deležnike pri podpori dela komisije. Platforma združuje številne predstavnike iz akademskih krogov, nevladnih organizacij, podjetij, civilne družbe, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij, ki bodo podpirali delo Evropske komisije in ji svetovali pri uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja na ravni EU. Mednarodne organizacije, kot so Svetovna banka, Združeni narodi in Evropska mreža za trajnostni razvoj pa so sodelovali kot opazovalci.

Člani platforme so se na srečanju dogovorili, da bodo podali skupni prispevek k oblikovanju dokumenta Evropske komisije o razmisleku z naslovom Za trajnostno Evropo do leta 2030, ki ga je v svojem delovnem programu za leto 2018 napovedala že komisija in naj bi bil sprejet še letos. Ta dokument je del razprave o prihodnosti EU, ki jo je komisija začela leta 2017. Člani platforme so opredelili tudi več prednostnih nalog, o katerih bo v prihodnosti potekala razprava, vključno z vprašanjem, kako cilje trajnostnega razvoja vključiti v večletni finančni okvir, kako ustvarjati tako vključujočo kot trajnostno rast ter kako spremljati napredek in o njem poročati. Poudarili so še, da mora platforma pomagati Komisiji pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v interesu Evrope.

Komisija je sklep o vzpostavitvi platforme sprejela 22. maja lani in istega dne objavila razpis za zbiranje kandidatur, na katerega se je prijavilo več kot 160 kandidatov. Za platformo je bilo izbranih 30 članov, ki predstavljajo dobro uravnoteženo kombinacijo deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami, podjetji, civilno družbo in akademsko sfero, ki zajemajo gospodarske, družbene in okoljske vidike ter tudi notranjo in zunanjo razsežnost trajnostnega razvoja. Z združitvijo širokega kroga strokovnjakov iz različnih okolij in z različnimi področji znanja ta platforma dopolnjuje strokovno znanje komisije ter zagotavlja forum za izmenjavo primerov dobre prakse na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU.

Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje trajnostnega razvoja je generalna skupščina Združenih narodov sicer sprejela 25. septembra 2015. Cilji predstavljajo celovit načrt ukrepov, ki jih EU deli z vsemi svojimi partnerji in ki so vključeni v vsa področja delovanja komisije.

Previous Article Okoljsko ministrstvo družbi SODO podelilo dvoje dovoljenj
Next Article Zaživela interaktivna raziskovalna spletna platforma iEnergija
Print
771