Počrpanih 162,4 milijona evrov evropskih sredstev
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Počrpanih 162,4 milijona evrov evropskih sredstev

V letu 2015 je na evropskih projektih Ministrstva za infrastrukturo (MzI) potekal najintenzivnejši investicijski cikel v celotni stari finančni perspektivi (2007-2013). Za evropske projekte je bilo počrpanih kar 469,68 milijonov evrov proračunskih sredstev (EU in slovenska udeležba), kar je 25 odstotkov oziroma 93,94 milijona evrov več kot v letu 2014. Evropska sredstva je ministrstvo črpalo iz dveh EU skladov, in sicer iz Kohezijskega sklada 793,2 milijona evrov oziroma 98 odstotkov od razpoložljivih 810,39 milijonov evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 150,5 milijona evrov oziroma sto odstotkov razpoložljivih sredstev.

Intenzivno izvajanje evropskih projektov je v letu 2015 potekalo praktično na vseh področjih, ki so v pristojnosti ministrstva, torej tudi s področja trajnostne  rabe energije. Ministrstvo je za projekte s področja trajnostne rabe energije uspelo počrpati 162,4 milijonov evropskih sredstev oziroma 96 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Skupno je bilo izvedenih 362 projektov energetske sanacije stavb v javnem sektorju, v skupni višini sofinanciranja 172 milijonov evrov kohezijskih sredstev (EU in lastna udeležba), od tega 15 bolnišnic, 17 srednjih šol, 20 domov za starejše, sedem visokošolskih projektov, ostalo pa je bilo namenjeno stavbam v lasti lokalnih skupnosti.

Izvedenih je bilo 55 projektov s področja učinkovite rabe električne energije, v skupni višini sofinanciranja 6,3 milijona evrov kohezijskih sredstev, kjer so bili upravičenci gospodarske družbe in občine. 

Poleg tega pa je bilo izvedenih še 70 projektov s področja inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (gradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, gradnja mikro-daljinskih sistemov na lesno biomaso ter vgradnja individualnih kotlov na lesno biomaso), v skupni višini sofinanciranja 26 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Do spodbud so bili upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, lokalne samoupravne skupnosti, javni in zasebni zavodi, ustanove, zadruge ter društva.

S tem ministrstvo finančno perspektivo 2007-2013 zaključuje z velikimi dosežki, tako na področju posodobitve in nadgradnje prometne infrastrukture, kot tudi pri povečanju učinkovitosti na področju trajnostne rabe energije. Izvedene investicije pa gospodarstvu odpirajo nove priložnosti, ljudem prinašajo višjo kvaliteto življenja in ne nazadnje gospodarstvo tudi z njihovo pomočjo dobiva nov zagon. (pb)

Previous Article Lani prevzetih 12,7 TWh električne energije
Next Article Slovenija uspešna pri zmanjševanju toplogrednih plinov
Print
1676