S seje Upravnega odbora EZS
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

S seje Upravnega odbora EZS

To je ključno sporočilo z včerajšnje seje Upravnega odbora Energetske Zbornice Slovenije, na kateri so govorili o evropskem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, ki predvideva, da naj bi do leta 2030 dosegli znižanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. Kot so poudarili na seji, bo v tem desetletju treba sprejeti vse srednje- in dolgoročne odločitve v okviru energetskega prehoda oziroma načrtovanega  opuščanja fosilnih gorivih in vse večje rabe obnovljivih virih energije, sicer zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči. Ob tem so izpostavili, da mora zato Slovenija v omenjenem obdobju izrabiti vse zakonodajne možnosti za pospešitev umeščanja projektov OVE v prostor in tudi možnosti za pridobitev sredstev za podporo energetskemu prehodu. 
Predsednik Energetske zbornice Slovenije Marjan Eberlinc je dejal, da gre za res obsežen zakonodajni paket, ki ga je Evropska komisija obelodanila 14. julija letos in vsebuje številne ukrepe na področju podnebne in energetske politike, rabe zemljišč ter prometa in davkov, ki so potrebni za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030. 
»Ohranjanje lastne nizkoogljične proizvodnje električne energije bo ena najpomembnejših nalog vsake države članice EU, torej tudi Slovenije. Ključno področje ukrepanja EU je po oceni Evropske komisije v prihodnosti, poleg zagotavljanja vzdržnih in odpornih zdravstvenih in prehranskih sistemov, zagotavljanje razogljičene in cenovno dostopne energije. To mora biti tudi slovenska strateška prioriteta. Pri tem se v Sloveniji soočamo s stanjem, ko imamo v načrtih veliko projektov, a malo takih, ki so pripravljeni do zrelostne faze za začetek izvajanja. Ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU in predstavitvi svežnja Pripravljeni na 55, ki je eden pomembnejših v šestmesečnem projektu predsedovanja, smo opozorili na dolge postopke umeščanja infrastrukturnih projektov v prostor. Vzpostavljanje novih, nizkoogljičnih proizvodnih virov je torej enako pomembno, kot opuščanje fosilnih proizvodnih virov. V EZS menimo, da bi bilo treba prav zato čim prej začeti graditi vse tiste projekte, ki so zreli za gradnjo,« je povedal Eberlinc.
Člani Upravnega odbora so se na seji seznanili tudi s projektom izgradnje drugega jedrskega bloka in odločno podprli vse pripravljalne aktivnosti za sprejem potrebnih podlag in gradiv, ki bodo omogočali sprejem ustrezne pozitivne investicijske odločitve o tem projektu, ki je eden izmed prednostnih naložb slovenske energetike. Po mnenju UO EZS je treba v Sloveniji zagotoviti kar najvišjo stopnjo proizvodnje lastne električne energije z namenom, da se prepreči prevelika uvozna odvisnost. Velika energetska odvisnost namreč pomeni manjšo varnost, večjo ranljivost in nepredvidljive cene, zato je, kot so izpostavili na EZS treba stremeti k naši čim višji energetski samozadostnosti.

Previous Article V obravnavi Uredba o obnovljivih virih v prometu
Next Article Evropski teden mobilnosti letos največji do zdaj
Print
547