V obravnavi Uredba o obnovljivih virih v prometu
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

V obravnavi Uredba o obnovljivih virih v prometu

Obveznost distributerjev goriv glede deleža biogoriv in drugih obnovljivih virov energije v prometu je pri nas doslej določala Uredba o obnovljivih virih energije v prometu, pri čemer pa je zaradi uveljavitve nove evropske Direktive 2018/2001 prišlo do potrebe po njeni prenovi. Omenjena evropska direktiva namreč uvaja nove izraze ter poleg horizontalno obvezujočega minimalnega deleža energije iz obnovljivih virov energije v okviru končne porabe energije določa tudi minimalni delež naprednih pogonskih goriv in bioplina ter omejuje količino biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic. Predlog uredbe, poleg deležev energije iz obnovljivih virov energije za uporabo v prometnem sektorju, določa tudi način njihovega izpolnjevanja ter vrsto podatkov in načine poročanja o količini prodanih goriv ter o številu priključnih mest za električna vozila in količin porabljene energije na teh polnilnih mestih. V skladu z uredbo naj bi se energijski delež obnovljivih virov v prometnem sektorju pri prodaji goriv in električne energije postopoma zviševal, in sicer naj bi prihodnje leto znašal najmanj 10,7 odstotka, da bi nato v letu 2030 zrasel že na 20,8 odstotka. Postopoma naj bi naraščal tudi delež bioplina, pri čemer naj bi energijski delež bioplina v prometu leta 2026 znašal najmanj 2 odstotka, do leta 2030 pa narasel na najmanj 6 odstotkov. Nova uredba naj bi začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto, morebitne pripombe na podani predlog pa na Ministrstvu za infrastrukturo zbirajo najpozneje do 30. septembra letos. Podrobnosti Uredbe pa so dostopne na tem naslovu.

Previous Article Napovedana uvedba ozaveščanja o podnebnih spremembah v izobraževalni sistem
Next Article S seje Upravnega odbora EZS
Print
250
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.