V Bovcu potekajo priprave na izvedbo sistema DOLB
Miro Jakomin
/ Categories: Energetika

V Bovcu potekajo priprave na izvedbo sistema DOLB

Na strokovnem posvetu o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji, ki je v začetku junija potekal v Bovcu, je bilo govora tudi o daljinskem ogrevanju na lesno biomaso v tem kraju. 

Aleš Šaver iz Projekta d.d., je predstavil razvoj ideje o vzpostavitvi daljinske oskrbe s toplotno energijo v Bovcu. Zgodba se je začela z izdelavo Študije izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v Bovcu (2007). V zvezi s tem je omenil tudi Lokalni energetski koncept (2011) in razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020, ki je bil objavljen 10. novembra 2016. 

Občinski svet občine Bovec je 23. februarja letos soglasno sprejel sklep, da občinska uprava pripravi vse potrebne postopke in dokumente za izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Načelno mnenje občinske uprave je, da postopke izvedejo na osnovi podelitve koncesije podjetju v lasti občine. To pa  pomeni, da celotno investicijsko in projektno dokumentacijo pripravi občina. 

Dovolj lesa za pokrivanje letnih potreb po toploti 

»Nedavne analize so potrdile, da kraj Bovec izpolnjuje večinoma vse pogoje za graditev omrežja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V vseh variantah je gostota odjema dovolj visoka, prisotni so veliki porabniki energije, na območju je na razpolago načeloma dovolj lesa za pokrivanje letnih potreb po toploti,« je povedal Aleš Šaver. 

Čeprav v občini Bovec praktično ni večjih količin lesnih ostankov iz lesnopredelovalnih podjetij, ki največkrat predstavljajo najboljše pogoje za postavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ima občina Bovec v lasti več kot 60% gozdnih površin, ki jih lahko izrabi za proizvodnjo lesnih sekancev za DOLB Bovec. Po podatkih zavoda za gozdove je v občini Bovec 21.500 ha gozdnih površin oz. 58,6% celotne površine občine. 

Nadalje je Aleš Šaver pojasnil, da sta bili izdelani tudi idejni zasnovi, kjer bi lokacije kotlarn bile v kulturnem domu oz. pri osnovni šoli. Obe lokaciji imata na podlagi analize izvedljivosti sorazmerno velika tveganja za izvedbo investicije. Razlogi za tveganja so v upravnih postopkih (OŠ), v lastniških razmerjih kotlovnice (kulturni dom) ter na splošno v omejenih prostorskih kapacitetah na obeh lokacijah. 

Lokacija za kotlarno izbrana blizu podjetja Mahle Lektrika 

Na osnovi preliminarnih analiz je bila izbrana lokacija za kotlarno v industrijskem območju na vhodu Bovca, v neposredni bližini proizvodnje podjetja Mahle Lektrika Bovec, d.o.o. 

»Glede na dolžino toplovoda je potrebno traso zaradi gospodarnosti skrbno načrtovati. Že v fazi IDZ je bila na podlagi idejne rešitve optimirana trasa glede na zahteve cevovoda, zahtevnost izkopa ter seveda lastniške strukture zemljišč,« je dejal Aleš Šaver.

Kot je še dodal, je v projektu za zagotovitev čim večjega priklopa predviden brezplačen priklop za vse odjemalce toplote. Poleg tega je tudi nakup toplotnih postaj obravnavan kot strošek investitorja in ne strošek odjemalcev sistema.

 

Previous Article Elektro Maribor in Energija plus nagrajujeta študente
Next Article Elektro Maribor uspešno povečuje robustnost omrežja
Print
892
Avtor fotografij:Wikipedia
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.