V javni obravnavi spremenjena Uredba o podporah elektriki iz OVE in SPTE
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

V javni obravnavi spremenjena Uredba o podporah elektriki iz OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE). S predlagano spremembo se v izračun spremenljivega dela referenčnih stroškov vključujejo stroški za nakup emisijskih kuponov. Dodatno se za podjetja, ki so se zaradi epidemije koronavirusa v obdobju med 1. januarjem 2020 in 30. junijem letos znašla v težavah, vključuje izjema glede možnosti pridobitve podpor.

Predlog uredbe predvideva, da mora upravljalcu proizvodne naprave SPTE, ki je vključen v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, Center za podpore do 15. marca izplačati letni poračun stroškov za nakup potrebnih emisijskih kuponov, pri čemer upošteva letno količino proizvedene električne energije v preteklem letu, za katero je proizvodna naprava SPTE prejela podporo, ter povprečno ceno emisijskih kuponov za preteklo leto, ki jo skladno z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2, ARSO vsako leto do 28. februarja objavi na svoji spletni strani. Izpostavljena sprememba velja za tiste proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS. Vštevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov zaradi nakupov emisijskih kuponov se bo opravilo prvič v letu 2021, pri čemer bodo upoštevni relevantni podatki iz preteklega leta. Lastniki proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS, bodo morali izkazati svoje upravičenost na podlagi verodostojnih listin, ki jih bo v postopku predložitve zahtevala agencija.

Predlog uredbe prav tako razširja obseg upravičencev do podpore na tista podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar pa so se zaradi epidemije znašla v težavah v obdobju med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021. Pravne podlage za navedeno spremembo slonijo evropski zakonodaji. Evropska Komisija je glede na gospodarske in finančne posledice izbruha koronavirusa namreč sprejela spremembo Uredbe o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom, tem pravnim možnostim pa s ciljem pomoči gospodarstvu sledi tudi predlog spremembe in dopolnitve uredbe.

Zainteresirane javnosti lahko morebitne pripombe na predlog uredbe pošljejo na predpisanem obrazcu na elektronski naslov Ministrstva za infrastrukturo najkasneje do 29. januarja.

Previous Article Energetika načrtuje do leta 2027 za skoraj štiri milijarde zelenih naložb
Next Article Uspešna pridružitev Elesa FCR kooperaciji
Print
547
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.