Energetika načrtuje do leta 2027 za skoraj štiri milijarde zelenih naložb
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Energetika načrtuje do leta 2027 za skoraj štiri milijarde zelenih naložb

Energetska zbornica Slovenije je lani jeseni med svojimi članicami opravila podrobno analizo o načrtovanih projektih povezanih s prehodom v nizkoogljično gospodarstvo in konec minulega leta objavila tudi prve rezultate. Že ti so pokazali, da imajo slovenska energetska podjetja na mizi za kar 2,5 milijarde evrov zelenih projektov, dopolnjena analiza, ki so jo pred kratkim predstavili tudi na prvem zasedanju skupine za energetski prehod in evropska sredstva, pa je pokazala, da je teh projektov še bistveno več. Tako naj bi slovenska energetska podjetja v finančni perspektivi 2021-2027 načrtovala različne zelene energetske naložbe v vrednosti kar 3,98 milijarde evrov (od tega družbe s sedežem v vzhodni regiji za 2,41 milijarde, v zahodni pa za 1,57 milijarde evrov), od tega pa naj bi jih bilo za izpeljavo do leta 2024 pripravljenih že za 1,56 milijarde evrov (v vzhodni regiji za 870 milijonov in zahodni za 690 milijonov evrov). 
Skupaj se je sicer na poziv EZS k prijavi projektov energetskega prehoda odzvalo 27 energetskih družb, med njimi vse najpomembnejše v državi (družbe proizvajalke električne energije iz vseh virov energije, vse elektro distribucije, operaterji na trgih električne energije in zemeljskega plina, trgovci z energijo, komunalna podjetja in neprofitni zavod). V EZS so podrobneje analizirali tudi področja bodočih vlaganj v energetiki, pri čemer so odgovori podjetij pokazali, da kar 70 odstotkov podjetij načrtuje takšna vlaganja, ki jih lahko opredelimo kot okoljsko prijazna in v smeri krepitve zelene EU, da dobra polovica vprašanih (56 odstotkov) načrtuje vlaganja v nove tehnologije, da bo skoraj polovica podjetij (48 odstotkov) investirala v digitalno transformacijo, da skoraj polovica družb (44 odstotkov) načrtuje sodelovanje v različnih pilotnih projektih, da 41 odstotkov družb napoveduje nove poslovne modele in produkte, da bo 37 odstotkov energetskih družb vlagalo v področja, ki bodo prinesla nova delovna mesta ter, da jih dobra petina (22 odstotkov) načrtuje projekte v okviru Zaveze za krožno gospodarstvo. 
Še bolj podrobnejša analiza načrtovanih naložb pa je pokazala, da kar 70 odstotkov sodelujočih podjetij pripravlja projekte na področju obnovljivih virov energije in 60 odstotkov projekte s področja pametnih omrežij. Pri tem jih bo več kot polovica (56 odstotkov) vlagala v zniževanje toplogrednih emisij (uvajanje nizkoogljičnih tehnologij), skoraj polovica (44 odstotkov) načrtuje investicije na področju učinkovite rabe energije in električne mobilnosti, nekaj podjetij (22 odstotkov) pa načrtuje tudi naložbe v pametne skupnosti.
V EZS v zvezi z omenjeno analizo izpostavljajo, da bo Slovenija imela do leta 2027 na voljo 10 milijard evropskih sredstev, kar je največ doslej. Zato je še posebej pomembno, da se ta denar nameni za projekte, ki bodo omogočili ne le okrevanje države po pandemiji COVID-19, temveč tudi preboj v zeleno, digitalno ter odporno družbo in gospodarstvo ter, da bodo projekti tudi čim prej pripravljeni, saj bo izvedba marsikaterega projekta trajala več let.
Previous Article Iz prenosnega omrežja lani prevzetih 12,3 TWh
Next Article V javni obravnavi spremenjena Uredba o podporah elektriki iz OVE in SPTE
Print
1032