V Sloveniji malo raziskav s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

V Sloveniji malo raziskav s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Predstavniki organizacij, ki sodelujejo v projektu Newlancer iz različnih držav članic EU so predstavili stanje raziskovalne dejavnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki v svojih državah ter rezultate razprav o potrebah in ciljih na tem področju, ki so v vsaki od držav potekale pod okriljem nacionalne skupine ekspertov. Sodelujoči so se seznanili s strategijo in načrti tehnološke platforme IGD-TP, v okviru katere skupina evropskih držav proučuje geološko odlaganje radioaktivnih odpadkov. Predstavljeni so bili tudi nekateri aktualni raziskovalni projekti in pogledi Mednarodne agencije za atomsko energijo na ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

Od slovenskih institucij v projektu sodelujejo Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani ter Regionalni center za okolje (REC). V Sloveniji na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki obstaja precej potreb po raziskavah. Tako bi bilo smiselno podrobneje proučiti obnašanje radionuklidov v okolju v primeru kontaminacije ali uhajanja iz odlagališča, materiale za gradnjo inženirskih pregrad v odlagališču, interakcijo pregrad z geološkim okoljem, različne vidike ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom, vidike vključevanja javnosti v odločanje o jedrskem področju in še marsikaj. ARAO, ki pri svojem delu potrebuje rezultate naštetih raziskav, nima lastnih raziskovalnih potencialov, zato se povezuje z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Raziskav s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki je v Sloveniji malo, prav tako pa tudi še ni oblikovane posebne raziskovalne strategije na tem področju.

Namen projekta Newlancer, ki ga financira Evropska komisija in v katerega je vključenih 15 institucij iz držav EU, je okrepiti razvojno-raziskovalni potencial na jedrskem področju v novih državah članicah EU, institucije povezati med seboj in povečati njihovo udeležbo v raziskovalnih programih Euratom-a. Rezultatov projekta Newlancer, ki se je začel novembra 2011 in se bo zaključil oktobra letos, bo več. Med drugim tudi dokumenti s podatki o raziskovalnih potencialih držav, ki sodelujejo v projektu, in vključenosti novih držav članic v projekte Euratom-a. Pripravili bodo katalog, v katerem bodo predstavljene raziskovalne ustanove iz sodelujočih novih držav članic EU, njihove kompetence in potenciali, potrebe po raziskavah in skladnost nacionalnih strategij s strategijo EU. V drugem dokumentu bodo zbrani primeri uspešnega sodelovanja novih in starih članic EU v programih Euratom-a, na osnovi katerih bo mogoče izluščiti kriterije uspeha in priporočila za uspešnejše vključevanje novih držav članic v raziskovalne projekte EU. (pb)

Previous Article Energetikom ne manjka ustvarjalne energije
Next Article Sončne elektrarne brez emisij CO2
Print
1642