Sončne elektrarne brez emisij CO2
Anonym
/ Categories: Energetika

Sončne elektrarne brez emisij CO2

Dejstvo je, da sončne elektrarne v naravno okolje ne spuščajo nobenih emisij ogljikovega dioksida. V primerjavi s tradicionalnimi fosilnimi gorivi ali nuklearnimi tehnologijami zagotavljajo velike okoljske koristi.  

Po pojasnilu ZSFI ogljični odtis proizvodnje električne energije s pomočjo fotovoltaike nenehno pada zaradi zmanjševanje količine uporabljenega materiala, zviševanja učinkovitosti sistemov za pretvorbo sončne energije v električno energijo ter zmanjšanja porabe energije, ki izhaja iz izboljšanja proizvodnih postopkov. Poleg tega omenjeni ogljični odtis pada tudi zaradi recikliranja materialov, daljšanja življenjske dobe fotovoltaičnih modulov ter izboljšane logistike skozi industrijsko integracijo v celotni proizvodni verigi.  

Če razmišljamo o razvoju nizkoogljične družbe, pojasnjujejo v ZSFI, je fotovoltaika eden od najbolj samoumevnih virov energije, saj je ogljični odtis sončnih elektrarn tudi do 65-krat nižji (16-32 g CO2eq/kWh) kakor ogljični odtis proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (300-1.000 g CO2eq/kWh).  

Manjše, posredne emisije CO2 se nanašajo na energijo, porabljeno v proizvodnem procesu sestavnih delov za sončne elektrarne. Tudi te posredne emisije je možno izničiti, če proizvajalec uporablja električno energijo proizvedeno s pomočjo fotovoltaike. (mj)

Previous Article V Sloveniji malo raziskav s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki
Next Article Kljub drugačnim predvidevanjem TE-TOL leto 2012 končal pozitivno
Print
2391