V teku javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

V teku javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi zanjo so uskladitev z EU zakonodajo in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Energetskega zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva, ki spreminja in dopolnjuje direktivo o pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, ki je v slovenski pravni red sicer že prenesena. Ta direktiva je bila objavljena v maju 2019, rok za implementacijo pa poteče 24. februarja 2020.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima, toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja. V ta namen so v EZ-1 dodane določbe, ki bolj jasno določajo naloge operaterja prenosnega sistema in regulatorja trga. Za zagotovitev usklajenosti z evropskim pravnim redom je v predlogu dopolnitev EZ-1 za primer morebitnega mednarodnega sporazuma s tretjo državo predviden tudi postopek odobritve pogajalskih izhodišč in odobritve podpisa tega sporazuma s strani Evropske komisije.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (na primer dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogar koli drugega), ampak daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva, država izvede omenjene ukrepe.

Zainteresirane javnosti morebitne pripombe na predlog zakona najkasneje do 6. decembra lahko pošljejo na predpisanem obrazcu na elektronski naslov Ministrstva za infrastrukturo.

Previous Article EZS bo še naprej vodil Anton Colarič
Next Article ELES prejel priznanje za Najboljše letno poročilo
Print
536
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.