V Velenju še dobrih 121 milijonov ton premoga
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

V Velenju še dobrih 121 milijonov ton premoga

Premogovnik Velenje je za letos načrtoval, da bo od začetka januarja do konca leta nakopal 2 milijona 861.612 ton premoga, v resnici pa jim je uspelo nakopati približno 400 tisoč ton manj. V povprečju so sicer na dan nakopali skoraj 10 tisoč 400 ton premoga, pri čemer so v Premogovniku še zlasti zadovoljni  s kurilno vrednostjo, ki letos presega 11 GJ na tono.
Drugače pa v Premogovniku znova poudarjajo, da je na zalogi dovolj premoga za potrebe delovanja bloka 6 vse do leta 2054, ko je predviden konec njegovega obratovanja. Premogovnik Velenje že od leta 1960 namreč sistematično zbira in obdeluje podatke o sloju premoga v Šaleški dolini. Na podlagi vseh podatkov in izdelanih poskusnih vrtin so izdelani tudi elaborati o zalogah, v katerih se na osnovi podatkov vsakič znova preračunajo razpoložljive količine zalog. V zadnjem tovrstnem poročilu, ki je romalo na pristojno ministrstvo v začetku tega leta, je tako zapisano, da je stanje odkopnih zalog konec minulega leta znašalo 123,641 milijona ton premoga, kar pomeni, da bo konec leta na voljo še dobrih 121 milijonov ton, kar je dovolj za delovanje termoelektrarne Šoštanj do leta 2054.
Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga je bil izdelan na osnovi strokovne obdelave rezultatov izvedenih raziskovalnih rudarskih del, ki so zajemala 700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 kilometrov, 2.450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 kilometrov in približno 8 kilometrov izdelanih jamskih prostorov na leto. Pravilnost izračunov pa je potrdila tudi revizija neodvisne mednarodne institucije IMC iz Nemčije leta 2011.
Analize in dosedanje izkušnje še kažejo, da so zaloge velenjskega premoga tudi ustrezne kurilne vrednosti, ki naj bi dolgoročno znašala 10,5 GJ na tono. Ob tem gre poudariti, da kurilna vrednost od leta 1980 nikoli ni bila pod 9 GJ za tono, od leta 1990 nikoli pod 9,5 GJ na tono, od leta 2000 pa celo nikoli pod 10 GJ za tono. (bj)
Previous Article V Parizu žezlo prevzemajo ministri
Next Article ZENS na delavnici poudaril pomen obnovljivih virov energije
Print
1248