ZENS na delavnici poudaril pomen obnovljivih virov energije
Anonym
/ Categories: Energetika

ZENS na delavnici poudaril pomen obnovljivih virov energije

Na izobraževalni delavnici o energetiki, ki jo je pred dnevi v Crngrobu izpeljalo Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo) so med aktualnimi temami posebej spregovorili tudi o potrebi uvajanja trajnih in obnovljivih virov energije.  

Kot so dejali v združenju ZENS, je bil odziv na izobraževanje o energetiki, ki so ga ponudili zaposlenim v medijskih hišah, bolj skromen. Pomembno je, da so delavnico izpeljali in med drugim ponovno opozorili na potrebo po prehodu v energetsko neodvisnost Slovenije.     

V novejšem času je veliko govora o pomenu in vlogi trajnih in obnovljivih virov energije, še zlasti v dneh, ko v Parizu poteka svetovna podnebna konferenca. Na njej bo, kot je znano, sprejet program za zmanjšanje emisij CO2, ki vplivajo na klimatske spremembe in posledično tudi na našo gospodarsko dejavnost in vsakdanje življenje.  

Obveznost zmanjšanja rabe fosilnih energentov!

Kot so ponovno opozorili v Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije, je država Slovenija sprejela obveznost, da bo zmanjšala rabo fosilnih energentov za 25% do leta 2025 in s tem znižala emisije CO2.  

»Del sprejete obveze izvajamo z gradnjo HE na Spodnji Savi, v kvoti pa so upoštevane že obratujoče slovenske hidroelektrarne, kar pomeni, da na tem področju nismo storili nobenega pomembnejšega koraka,« menijo v ZENS-u.  

Sicer pa država Slovenija, kot ugotavljajo v ZENS-u, preko svojih inštitucij podpira tako razvoj in izgradnjo projektov za učinkovito rabo energije, kakor tudi povečanje rabe trajnih in obnovljivih virov energije. V ta namen je uvedenih tudi nekaj finančnih mehanizmov za podporo takim projektom, kot so denimo projekti EKO sklada in Borzena. (mj)

Previous Article V Velenju še dobrih 121 milijonov ton premoga
Next Article Učenci osnovnih šol na obisku v TE Brestanica
Print
1460