Minilo je tisoč dni spajanja trgov na slovensko-italijanski meji
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Minilo je tisoč dni spajanja trgov na slovensko-italijanski meji

Bistvo tega projekta,ki ga izvajata borzi (BSP in GME) in sistemska operaterja obeh držav (ELES in TERNA), je v povezavi borz slovenskega in italijanskega trga z električno energijo, kar olajšuje čezmejno trgovanje, saj trgovci z električno energijo v istem koraku hkrati kupijo električno energijo in pravico do njenega prenosa. S tem postane čezmejno trgovanje enostavnejše in manj tvegano, stroški pa se znižajo v korist vseh udeleženih. Prej je namreč dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za čezmejno trgovanje z električno energijo na slovensko-italijanski meji potekalo izključno na eksplicitnih avkcijah. To pomeni, da je trgovsko podjetje čezmejni posel z električno energijo opravilo v dveh korakih. Najprej je na avkciji pridobilo pravico do prenosa električne energije, ločeno pa na trgu kupilo električno energijo.

V obdobju med 1. januarjem 2011 in 26. septembrom 2013 je bilo preko avkcijskega trgovanja na trgu za dan vnaprej dodeljenih 7.405 GWh čezmejnih prenosnih zmogljivosti v smeri iz Slovenije v Italijo, kar predstavlja 91,85-odstotno izkoriščenosti vseh čezmejnih prenosnih zmogljivosti na voljo za dodelitev. Celotni volumen na BSP-ju je v istem obdobju dosegel 10.125 GWh.

V letu 2013 se nadaljuje trend rasti volumna na trgu za dan vnaprej. Tako je 26. septembra volumen znašal 4.175 GWh, kar predstavlja 47,45-odstotni delež slovenske porabe. V letošnjem letu je bilo dodeljenih za 2.631 GWh čezmejnih prenosnih zmogljivosti v smeri iz Slovenije v Italijo.

Kot je povedal direktor BSP Anže Predovnik, je spajanje trgov med Slovenijo in Italijo prvo implicitno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej med dvema sosednjima trgoma v 8. regiji. Prelivanje likvidnosti med spojenima trgoma je doprineslo k znatnemu povečanju globine trga in trgovalnega volumna na borzi BSP. Člani borze so pridobili ugodnosti implicitnega čezmejnega trgovanja, slovenski trg pa regijsko prepoznan cenovni signal (SIPX). (pb)

Previous Article Inovacija URE, ki povečuje evropsko dodano vrednost
Next Article INEINA nova generacija virtualne elektrarne KIBERnet
Print
1812