Lani uvoz električne energije nekoliko večji od izvoza
Lani uvoz električne energije nekoliko večji od izvoza

ELES je izdal letno poročilo o obratovanju slovenskega prenosnega omrežja za preteklo koledarsko leto, kjer so zbrani vsi potrebni podatki iz internih podatkovnih baz, in nekateri podatki, ki jih pridobi od uporabnikov prenosnega omrežja, in jih nato analizira. Ti podatki Elesu in drugim uporabnikom prenosnega omrežja omogočajo pregled obratovanja v preteklem letu ter jim služijo za nadaljnje analize. Poleg strokovni javnosti pa je poročilo namenjeno tudi ostali zainteresirani javnosti.

Preberi
Elesu za plačilo izgub na omrežju vlada namenila 170 milijonov evrov
Elesu za plačilo izgub na omrežju vlada namenila 170 milijonov evrov

Vlada je v vlogi skupščine sprejela odločitev, da se družbi ELES na podlagi izvedene ocene potrebnih sredstev za plačilo nakupa izgub električne energije na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju, nastalih v obdobju od 1. januarja do vključno 31. decembra prihodnje leto, do konca leta izvede vplačilo sredstev v višini 170 milijonov evrov.

Preberi
Daljnovod Cirkovce-Pince slovesno predan svojemu namenu
Daljnovod Cirkovce-Pince slovesno predan svojemu namenu

Po dvajsetih letih prizadevanj za izgradnjo manjkajoče povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske sta predsednika vlade republike Madžarske Viktor Orbán in Slovenije dr. Robert Golob v petek slovesno zagnala visokonapetostni daljnovod Cirkovce - Pince. S tem se je sklenila največja investicija v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini Elesa, ki je skupaj z izgradnjo nove 400/110 kV RTP postaje v Cirkovcah vredna okoli 160 milijonov evrov, od tega je 48 milijonov evrov prispevala Evropska unija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Preberi
V Sloveniji možnih vsaj 58 lokacij za postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn
V Sloveniji možnih vsaj 58 lokacij za postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo je v luči aktualnih razmer na energetskih trgih v sodelovanju s sistemskim in distribucijskim operaterjem pripravilo načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije. Ta kaže, da je trenutno na ozemlju Slovenije vsaj 58 lokacij, kjer je možna postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn nad 10 MW moči s skupno močjo 1031 MW.

Preberi