V Načrt razvojnih programov uvrščen tudi projekt Energijski podatki stavb in podatkovno skladišče
V Načrt razvojnih programov uvrščen tudi projekt Energijski podatki stavb in podatkovno skladišče

Namen projekta je nadaljevati zbiranje podatkov o energetskih lastnostih stavb v Sloveniji in energetskega upravljanja stavb javnega sektorja za zagotovitev sistemske podpore doseganju strateških nacionalnih ciljev na področju upravljanja z energijo, povečanja učinkovite rabe energije in deleža obnovljivih virov energije, ozaveščenosti lastnikov, kupcev in uporabnikov stavb in stanovanj ter zmanjševanja energetskih emisij.

Preberi